COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 19-06-2024 68,93 €/T

VIN & ADAPT

Índex

Resum del projecte

El projecte, que compta amb cofinançament de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, es desenvoluparà a les regions de Catalunya, Balears i Occitània per fomentar la transferència de coneixement i impulsar l'adaptació als efectes del canvi climàtic del sector de la vinya com un de sectors rellevants per a l'economia de les 3 regions. El partenariat responsable de l'execució del projecte està format per la Fundació Empresa i Clima, la Chambre Regional d'Agriculture d'Occitanie i Bodegas Binifadet. Entre les activitats previstes per assolir els objectius identificats del projecte es troben la realització de tallers per identificar els reptes i necessitats del sector per adaptar-se als efectes del canvi climàtic als quals es convidarà a participar tots els actors involucrats així com l'elaboració de una guia metodològica sobre adaptació i organització de sessions informatives i formatives.

Objectius

L'objectiu general del projecte és proporcionar informació sobre els impactes del canvi climàtic (CC) als cultius de vinya i les oportunitats d'adaptació que el sector ha d'implementar per garantir el futur d'un sector molt important a l'Euroregió. Per aconseguir l'objectiu general, s'han identificat objectius específics: • Identificar els problemes i les necessitats comunes en termes d'impactes del CC. • Identificar les millors pràctiques per adaptar-les. • Promoure la formació i el coneixement dels efectes del CC i d'oportunitats per adaptar-ne les activitats.

Guia

L'objectiu fonamental del projecte VIN&ADAPT és fomentar la transferència de coneixement per impulsar l'adaptació als efectes del canvi climàtic del sector de la vinya i, amb aquesta finalitat, s'ha elaborat una guia que té com a finalitat:
  • Donar a conèixer els efectes del canvi climàtic al sector vitivinícola
  • Proporcionar informació, d'una manera comprensible, que permeti als viticultors engegar accions d'adaptació al canvi climàtic de la seva activitat.
El canvi climàtic ha vingut per quedar-se molt de temps, però tenim eines per treballar i poder continuar fent agricultura de qualitat ara i per a les generacions futures.