COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 22-02-2024 51,03 €/T

RECURSOS

INFORME D' EMISSIONS de CO2 GLOBALS

Diseño sin título (4)
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2021
S’ inicia amb aquest informe el nou cicle 2021-2030 de control i reducció d’ emissions marcat per l’ Acord de...
Informe-emisiones-2020
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2020
Nou informe de la sèrie amb els estudis de les emissions globals, europees i espanyoles. Es presenten les dades més...
Informe_sitaucion_emisiones_mundo_2019_web-1.png
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2019
Aquest és el dotzè informe que gràcies a la Fundació podem aportar a les empreses i a la societat en...

Informació Global

22/01/24
El paper de l'hidrogen en la descarbonització del Sector de l'aviació
L’ article aprofundeix en tecnologies de propulsió emergents, avaluant el seu impacte en la sostenibilitat. Dedica especial atenció al marc regulatori global, i subratlla la necessitat d’ una estratègia equilibrada i integral que integri diversos enfocaments. Pretén proporcionar una comprensió...
21/01/24
Renovables 2023. Anàlisi i previsió fins al 2028.
En la conferència sobre canvi climàtic COP28, els governs van acordar treballar junts per triplicar la capacitat instal·lada d’energia renovable al món per al 2030. Renovables 2023 proporciona una anàlisi detallada a nivell de país sobre el progrés cap a...
21/01/24
El paper dels combustibles electrònics en el transport.
Aquest nou informe de l’ AIE presenta una avaluació tecno econòmica d’ una família de tecnologies emergents de combustible electrònic. Avalua les implicacions en termes de cost necessari, reduccions, recursos i inversions en infraestructures d’un ambiciós objectiu d’aconseguir una participació...

Informació EU

26/01/24
Importacions d'hidrogen al mercat de la UE.
El 2022 la CE va publicar el seu pla REPowerEU, amb l’objectiu de reduir la dependència de combustibles fòssils. Paral·lelament el programa “Fit for 55”, ha introduït múltiples lleis amb objectius vinculants del costat de la demanda per als combustibles...
25/01/24
Cap a la neutralitat climàtica de la UE. Progressos, llacunes polítiques i oportunitats.
Amb aquest informe, el Consell Assessor Científic Europeu té com a objectiu assessorar els responsables polítics de la UE sobre com fer que les mesures de la UE siguin “adequades”, avaluant els progressos realitzats cap als objectius climàtics, així com...
25/01/24
Guia d' implementació sobre avaluació de la materialitat.
La guia se centra en la integració d’impactes, riscos i oportunitats materials (IRO) en les declaracions de sostenibilitat. Destaca l’ avaluació integral de la materialitat, i fomenta la participació de les parts interessades, establint criteris per avaluar la materialitat i...

Informació ÉS

29/01/24
Minerals per a la transició energètica i digital a Espanya.
Aquesta recerca realitza una anàlisi de les conseqüències minerals dels plans de transició energètica i digital, avaluant l’ impacte que diferents mesures de reciclatge, economia circular i suficiència podrien tenir en la reducció de la demanda i dels requeriments d’...
29/01/24
Reglament verd: una quantificació de regulacions.
S’ identifiquen normes relacionades amb energies renovables, transport sostenible, gestió de la contaminació i el mesurament de l’ eficiència energètica. Els resultats mostren que la regulació és diversa segons el tema, reflecteix importants diferències regionals i ha augmentat amb el...
21/12/23
Ocupació i transició ecològica. Jaciments d' ocupació, transformació laboral i reptes formatius en els sectors relacionats amb el canvi climàtic i la biodiversitat a Espanya. Fundació Biodiversitat.
L’ objectiu d’ aquest estudi ha estat identificar els jaciments d’ ocupació, noves competències professionals i capacitats tècniques i professionals necessàries per al procés de transició ecològica, de manera que sigui possible abordar eficaçment des del mercat laboral els següents...

Informació BCN

27/11/18
Comptes mediambientals. Compte d´emissions al´atmosfera. Avanç 2017 i any 2016
Nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística que avança els resultats de l’inventari nacional de Gasos d’efecte hivernacle el 2017.

Legislació EU

17/01/24
Directiva Delegada (UE) 2024/299 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2023
per la qual es modifica la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la metodologia per a la presentació d’informes sobre les projeccions d’emissions de determinats contaminants atmosfèrics
16/01/24
Textos Aprovats P9_TA( 2024) 0002.
Reglament sobre els gasos fluorats. Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 16 de gener de 2024, sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, pel qual es modifica la Directiva (UE)...
10/01/24
Reglament (UE) 2024/223 del Consell, de 22 de desembre de 2023
que modifica el Reglament (UE) 2022/2577 pel qual s’estableix un marc per accelerar el desplegament d’energies renovables

Legislació ES

03/01/24
Altres Disposicions. Ministeri d' Indústria i Turisme.
Ordre ITU/1434/2023, de 26 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores d’ajudes d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació...
29/12/23
Reglament Delegat (UE) 2023/2917 de la Comissió, de 20 d'octubre de 2023
relatiu a les activitats de verificació, l’acreditació dels verificadors i l’aprovació dels plans de seguiment per part de les autoritats responsables de la gestió de conformitat amb el Reglament (UE) 2015/757 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al seguiment,...
07/12/23
Altres Disposicions. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Ordre TED/1317/2023, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., en règim de concurrència competitiva, cofinançades pel Fons Social Europeu Plus per impulsar la transició ecològica a...