COTITZACIÓ CO2 Tancament del 29-09-2023 80,84 €/T

RECURSOS

INFORME D' EMISSIONS de CO2 GLOBALS

Informe-emisiones-2020
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2020
Nou informe de la sèrie amb els estudis de les emissions globals, europees i espanyoles. Es presenten les dades més...
Informe_sitaucion_emisiones_mundo_2019_web-1.png
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2019
Aquest és el dotzè informe que gràcies a la Fundació podem aportar a les empreses i a la societat en...
Portada_Informe_340_340-3.png
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2018
Amb aquest onzè Informe sobre les Emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEI) la Fundació Empresa i Clima renova el...

Informació Global

27/09/23
Estadístiques mensuals d' electricitat. AIE
Durant la primera meitat del 2023, la producció d’electricitat va caure un 3,7% respecte al mateix període de l’any passat. Aquesta disminució es va deure principalment a la menor generació d’electricitat de fonts de combustibles fòssils. El gas natural, d’altra...
27/09/23
Estadístiques mensuals de gas natural. OECD.
Aquest arxiu conté sèries temporals de dades de gas per a 38 països de l’OCDE i 14 països europeus no pertanyents a l’OCDE des del 1960 fins al 2022; les dades del 2022 són provisionals i les dades de demanda...
27/09/23
Costos de generació de força renovable el 2022. Irena.
El 2022, el cost de l’electricitat procedent d’energia solar va caure. La Xina va ser el principal impulsor de la caiguda mundial dels costos de l’energia solar fotovoltaica i l’energia eòlica terrestre, mentre que altres mercats van experimentar un conjunt...

Informació EU

27/09/23
Document orientatiu sobre la implementació del CBAM per a operadors d'instal·lacions fora de la UE.
Aquest document ha estat escrit per ajudar les parts interessades explicant els requisits del Reglament CBAM en un llenguatge no legislatiu. Aquesta guia se centra en els requisits per als operadors d’instal·lacions que produeixen béns CBAM fora de la UE...
27/09/23
Document d' orientació sobre la implementació del CBAM per a importadors de béns a la UE.
Aquest document d’ orientació forma part d’ una sèrie de documents d’ orientació i plantilles electròniques proporcionats per la Comissió Europea per donar suport a la implementació harmonitzada del CBAM durant el període de transició. Proporciona una introducció al CBAM...
01/09/23
Les sis polítiques prioritàries de la Comissió von der Leyen. PE
A la Unió Europea, el paper dels colegisladors és representar i incorporar tots els sectors de la societat per assolir els objectius. També en l’escenari mundial, els esdeveniments internacionals han impulsat la prioritat d’aquesta Comissió d'”una Europa més forta al...

Informació ÉS

27/09/23
El repte de la descarbonització en la indústria química. Quaderns de l' energia.
La indústria química europea ha estat un dels primers sectors a donar suport al Pacte Verd Europeu i l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica el 2050. I, ara toca avançar des del “què” al “com”. És a dir, entendre millor el...
19/07/23
Actualització del Pla Nacional Integrat d' Energia i Clima.
La Llei de canvi climàtic recull com a instruments de planificació estratègica els Plans Nacionals Integrats d’Energia i Clima i l’Estratègia de Descarbonització a Llarg Termini 2050. Així, el PNIEC proporciona el marc director del programa d’ inversions i reformes...
15/07/23
Mapa d' infraestructura de recàrrega d' accés públic a Espanya. ANFAC.
El 2021, es llancen els mapes de punts de recàrrega en funció dels objectius del PNIEC i en dos anys, s’han instal·lat 8.726 nous punts i la quota de mercat ha crescut només 2 p.p., mentre que només el 21%...

Informació BCN

27/11/18
Comptes mediambientals. Compte d´emissions al´atmosfera. Avanç 2017 i any 2016
Nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística que avança els resultats de l’inventari nacional de Gasos d’efecte hivernacle el 2017.

Legislació EU

15/09/23
Reglament d'Execució (UE) 2023/1773 de la Comissió,
de 17 d’agost de 2023, pel qual s’estableixen les normes de desenvolupament del Reglament (UE) 2023/956 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les obligacions de presentació d’informes a efectes del Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni...
30/08/23
Annex 2 del Reglament Delegat (UE) .../... de la Comissió
pel qual es completa la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes de presentació d’informació sobre sostenibilitat.
30/08/23
Annex 1 del Reglament Delegat (UE) .../... de la Comissió
pel qual es completa la Directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes de presentació d’informació sobre sostenibilitat.

Legislació ES

27/06/23
Annex 6 del Reglament Delegat (UE) .../... de la Comissió
pel qual es completa el Reglament (UE) 2020/852
19/05/23
Altres Disposicions. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Resolució d’ 11 de maig de 2023, de la Secretaria d’ Estat d’ Energia, per la qual es determinen els valors mitjans nacionals de la intensitat de les emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle durant el cicle de vida...
11/05/23
Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig,
pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de...