COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 20-06-2024 67,71 €/T

RECURSOS

INFORME D' EMISSIONS de CO2 GLOBALS

Diseño sin título (4)
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2021
S’ inicia amb aquest informe el nou cicle 2021-2030 de control i reducció d’ emissions marcat per l’ Acord de...
Informe-emisiones-2020
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2020
Nou informe de la sèrie amb els estudis de les emissions globals, europees i espanyoles. Es presenten les dades més...
Informe_sitaucion_emisiones_mundo_2019_web-1.png
Informe de situació de les emissions de CO 2 al món. Any 2019
Aquest és el dotzè informe que gràcies a la Fundació podem aportar a les empreses i a la societat en...

Informació Global

20/05/24
Triplicar l' energia renovable per a l' any 2030.
IRENA té una àmplia experiència en el seguiment del progrés de la transició energètica global i sobre l’escenari d’1,5°C, continua realitzant un seguiment de l’objectiu de 2030. La Perspectiva de les Transicions Energètiques Mundials demostra que l’objectiu de triplicar és...
18/05/24
Qüestions crítiques per a la logística global i les cadenes de subministrament.
Aquest estudi independent, té com a objectiu proporcionar informació cabdal sobre la situació actual, estat, perspectives futures, desafiaments i oportunitats de les cadenes de subministrament i logística globals. L’estudi es va realitzar sobre una base multinacional, la qual cosa reflecteix...
16/05/24
Bateries i transició energètica segura.
En aquest informe, s’ofereix un examen d’una tecnologia fonamental a aconseguir transicions a energies netes i protegir la seguretat energètica. Les bateries seran fonamentals per assolir els objectius energètics acordats a la COP28 de Dubái, triplicant la capacitat d’energia renovable...

Informació EU

19/05/24
Gestió de tèxtils usats i residus en l' economia circular europea
La Directiva Marc de Residus exigeix que a partir del 2025, els Estats membres han d’establir sistemes de recollida selectiva de tèxtils usats. Aquest informe proporciona una visió general de l’ estat actual de la generació de residus tèxtils, sistemes...
18/05/24
Tecnologies circulars en construcció. Estandarditzant la ciència
Aquest informe emfatitza la importància de l’ estandardització en la promoció de la construcció i l’ economia circulars. S’ analitza la necessitat d’ una futura estandardització i investigació prenormativa per a la construcció circular en termes de terminologia, metrologia, caracterització...
17/05/24
Estàndards ESRS-ISSB. Guia d' interoperabilitat
Aquesta guia d’ interoperabilitat conjunta descriu l’ alineació dels requisits de divulgació i informació que una entitat que comença amb cada conjunt d’ estàndards necessita saber per permetre’ n el compliment, assegurant la interoperabilitat. Independentment de si comença amb els...

Informació ÉS

24/05/24
El finançament sostenible per a Pimes a Espanya.
Tot i que encara les pimes no estan obligades a presentar el report d’informació de sostenibilitat, no són alienes a les obligacions marcades per la CSRD, degut en gran mesura al fet que els ESRS afecten no només les activitats...
22/05/24
Guia d'Autoconsum col·lectiu.
En els últims anys s’ha produït un gran increment en l’autoconsum, principalment en instal·lacions individuals. No obstant això, l’autoconsum col·lectiu juga un paper clau en el desenvolupament de l’autoconsum. Aquesta guia presenta la informació principal a l’hora d’abordar una instal·lació...
21/05/24
Guia pràctica per a empreses en el nou context ambiental.
En el cas de les activitats del cicle integral, l’ús de criteris de «talla única» xoca amb la diversitat de circumstàncies locals. El risc és que aquelles entitats que operin sistemes amb condicions geogràfiques més desfavorables o que ja tinguin...

Informació BCN

27/11/18
Comptes mediambientals. Compte d´emissions al´atmosfera. Avanç 2017 i any 2016
Nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística que avança els resultats de l’inventari nacional de Gasos d’efecte hivernacle el 2017.

Legislació EU

21/05/24
Recomanació (UE) 2024/1344 de la Comissió, de 13 de maig de 2024
sobre el disseny de les subhastes per a les energies renovables.
08/05/24
Directiva (UE) 2024/1275 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'abril de 2024,
relativa a l’eficiència energètica dels edificis (refosa).
03/05/24
Reglament (UE) 2024/1252 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 d'abril de 2024,
pel qual s’estableix un marc per garantir un subministrament segur i sostenible de matèries primeres fonamentals i pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 i (UE) 2019/1020.

Legislació ES

23/03/24
Disposicions generals. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Ordre TED/268/2024, de 20 de març, per la qual s’estableixen les obligacions d’estalvi energètic, el compliment mitjançant Certificats d’Estalvi Energètic i l’aportació mínima al Fons Nacional d’Eficiència Energètica per a l’any 2024.
12/03/24
Disposicions generals. Comunitat Autònoma del País Basc.
Llei 1/2024, de 8 de febrer, de Transició Energètica i Canvi Climàtic. Es fa saber a tots els ciutadans i ciutadanes d’Euskadi que el Parlament Basc ha aprovat la Llei 1/2024, de 8 de febrer, de Transició Energètica i Canvi...
28/02/24
Disposicions generals. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Reial Decret 203/2024, de 27 de febrer, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l’assignació gratuïta de drets d’emissió per als anys 2026-2030 i altres aspectes relacionats amb el règim d’exclusió d’instal·lacions a partir de 2026.