COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 22-07-2024 63,79 €/T

PASCUA

Índex

Breu resum del projecte

El projecte donarà suport tècnic al municipi de l'illa de Pasqua per desenvolupar plans i accions concretes dirigides a optimitzar la gestió dels recursos hídrics de l'illa de manera autosuficient i sostenible.

Les activitats previstes són:

  • Anàlisi d‟antecedents de la gestió del cicle de l‟aigua
  • Identificació de problemes i limitacions pel subministrament d'aigua, depuració i abocament d'aigües residuals i gestió dels residus associats
  • Disseny i dimensionament de solucions seleccionades
  • Realització de sessions de capacitació a Pasqua i Catalunya
  • Elaboració de pla d'acció i directrius per a la implantació d'un sistema de gestió sostenible del cicle de l'aigua.

Objectius del projecte

L'objectiu general és trobar una solució per gestionar el cicle de l'aigua de manera sostenible i autosuficient, tenint en compte les condicions particulars de l'illa des del punt de vista pràctic, tècnic, econòmic i de recursos humans, de manera que se'n pugui assegurar disponibilitat a llarg termini daigua amb la qualitat i quantitat necessàries i preservant els aqüífers i el mar.

S'han establert els objectius específics següents:

  • Identificar solucions tècniques adequades per a: potabilització daigua, tractament daigües residuals i gestió dels residus generats per aquests tractaments.
  • Desenvolupar l'autosuficiència del personal local involucrat en la implementació de solucions tècniques i en les tasques d'operació, manteniment i control de les instal·lacions.
  • Garantir la preservació futura dels aqüífers i del mar.