COTITZACIÓ CO2 Tancament del 28-11-2023 73,45 €/T

INFORMACIÓ

Accedeix als informes i els reports més rellevants sobre canvi climàtic organitzats per àmbit mundial, europeu o espanyol.

Informació Global

28/11/23
Finançament climàtic proporcionat i mobilitzat per països desenvolupats el 2013-2021.
L’anàlisi de l’OCDE sobre el finançament climàtic proporcionat pels països desenvolupats destaca dos components que es mantenen baixos. Primer, el finançament per a l’adaptació continua sent baixa, tot i ser una prioritat primordial. En segon lloc, el finançament públic internacional...
28/11/23
Mesurament d'emissions en Cadenes de Subministrament: Realitats empresarials i Desafiaments, OCDE 2023.
Una major visibilitat de les emissions de la cadena de subministrament pot fer una contribució crítica a la descarbonització de l’ economia global. Pot informar sobre les decisions corporatives en adquisicions, disseny de productes i R + D, així com...
28/11/23
Panorama de l' energia mundial.
Els preus dels combustibles fòssils han baixat però els mercats són tensos i volàtils. El sector energètic també és la causa principal de l’aire contaminat que més del 90% de la població mundial es veu obligada a respirar, vinculat a...

Informació EU

28/11/23
Una llei de la UE sobre matèries primeres crítiques per al futur de les cadenes de subministrament de la UE.
Al novembre, la UE va assolir un acord sobre una llei europea de matèries primeres crítiques, ja que s’espera que la demanda de terres rares augmenti en els pròxims anys. Les matèries primeres crítiques tenen gran importància, amb un alt...
28/11/23
Inversions en la transició sostenible
Per accelerar la transició verda, Europa necessita una política socioeconòmica i fiscal sòlida, per garantir que el Pacte Verd Europeu s’implementi sense problemes en el pròxim cicle institucional de la UE. Això requereix algunes decisions polítiques clares i una bona...
28/11/23
El puzle europeu de la biomassa, AIE.
La biomassa està definida com a vegetació que forma ecosistemes, segresta carboni i proporciona aliment i matèries primeres per a una àmplia gamma de materials utilitzats en sectors com la construcció, energia, transport, moble i tèxtil. El mateix tipus de...

Informació ÉS

25/10/23
Transició energètica i minerals crítics.
El canvi a un sistema energètic descarbonitzat dispararà la demanda dels minerals crítics necessaris per a les noves tecnologies baixes en carboni, com les plaques fotovoltaiques o les bateries. En funció de l’ escenari de reducció d’ emissions que es...
25/10/23
La CNMV analitza la informació que ofereixen les empreses cotitzades sobre la taxonomia europea de sostenibilitat.
És el primer any en què els emissors han hagut d’aportar informació sobre activitats alineades amb la taxonomia i les dades mostren que l’elegibilitat tendeix a ser més gran que l’alineament i que la major proporció d’alineament s’informa per a...
27/09/23
El repte de la descarbonització en la indústria química. Quaderns de l' energia.
La indústria química europea ha estat un dels primers sectors a donar suport al Pacte Verd Europeu i l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica el 2050. I, ara toca avançar des del “què” al “com”. És a dir, entendre millor el...

Informació BCN

27/11/18
Comptes mediambientals. Compte d´emissions al´atmosfera. Avanç 2017 i any 2016
Nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística que avança els resultats de l’inventari nacional de Gasos d’efecte hivernacle el 2017.