COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 23-04-2024 64,32 €/T

INFORMACIÓ

Accedeix als informes i els reports més rellevants sobre canvi climàtic organitzats per àmbit mundial, europeu o espanyol.

Informació Global

21/03/24
Solució de controvèrsies entre inversors i Estats i combustibles fòssils: quin paper exerceix l'exclusió?
ISDS permet als inversors presentar demandes directes contra els estats per presumptes violacions d’un tractat d’inversió. Les reclamacions solen ser resoltes per tribunals arbitrals amb la facultat de dictar un laude arbitral vinculant i definitiu, de manera que en presentar...
21/03/24
Tractats d' Inversió i Canvi Climàtic.
Les controvèrsies entre Estats Inversors (ISDS) poden desincentivar l’adopció de mesures sobre el canvi climàtic, per la qual cosa es proposen disposicions que crearien una exclusió de les ISDS per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle,...
21/03/24
Estat de la Governança Ambiental Global 2023.
L’informe destaca l’adopció del tractat per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica marina i el Marc Global sobre Productes Químics, així com els avanços en les negociacions cap a un tractat sobre plàstics. En llançar una...

Informació EU

20/03/24
Volum i destrucció de tèxtils retornats i no venuts en l' economia circular europea.
Els tèxtils causen la quarta major pressió negativa durant el cicle de vida sobre el medi ambient i el canvi climàtic, per la qual cosa la pràctica de destrucció de productes és una expressió de la lògica de prendre, fabricar...
20/03/24
Comunicació de la Comissió: Gestionar els riscos climàtics: protegir les persones i la prosperitat.
Les perspectives per a Europa estan ben presentades en la primera Avaluació Europea de Riscos Climàtics (EUCRA) realitzada per l’Agència Europea de Medi Ambient, per la qual cosa, en el millor dels casos, en el qual limitem l’escalfament global a...
20/03/24
Informe de la Comissió sobre la prevenció i gestió de riscos de catàstrofes a Europa.
El 2013 es va adoptar la Decisió relativa a un Mecanisme de Protecció Civil de la Unió, i tenint en compte l’ augment de catàstrofes, és fonamental fer esment a la prevenció, i de conformitat amb l’ article 5 de...

Informació ÉS

20/03/24
Anàlisi dels informes de verificació de l'estat d'informació no financera emesos els anys 2018 a 2022 i altres aspectes de la verificació.
El present document té com a objectius: proporcionar una visió general de les principals normes de verificació, dur a terme un estudi de mercat de verificació de l’EINF, estudi de les normes de verificació aplicades i del nivell d’assegurament, estudi...
27/02/24
Anuari Fotovoltaic 2023-24.
L’estudi aborda la situació del sector a nivell mundial, europeu i estatal. Aborda la situació del sector a nivell estatal amb dades com el rècord històric de producció renovable i els nous paràmetres retributius. En l’anàlisi a nivell europeu s’analitza...
22/02/24
Suport de les normes per al report ESG.
La Directiva d’ informació de sostenibilitat corporativa imposa unes obligacions de report per a les organitzacions que representen una oportunitat, però, alhora, una càrrega de treball que presenta importants dificultats. La necessitat de demostrar la sostenibilitat de l’ organització transcendeix...

Informació BCN

27/11/18
Comptes mediambientals. Compte d´emissions al´atmosfera. Avanç 2017 i any 2016
Nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística que avança els resultats de l’inventari nacional de Gasos d’efecte hivernacle el 2017.