COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 18-07-2024 65,29 €/T

SERVEIS

El nostre objectiu és ser el millor partner “verd” per a les empreses membre de la Fundació. Per això els ajudem i assessorem en tots i cadascun dels àmbits que els permetin ser millors en la lluita contra el canvi climàtic.

Opcions de ser Membre

1. PERSONES ACREDITADES COP

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Des de la FEC es realitzaran tots els tràmits necessaris per poder acreditar una o dues persones, depenent categoria, que l’ empresa Membre designi per participar en la Conferència de les Parts de Nacions Unides de Canvi Climàtic (COP).

— 2 PERSONES

— 1 PERSONA

La participació directa en les jornades que la FEC organitzi després de cada COP per explicar els resultats de les negociacions climàtiques.

2. NETWORKING DE PRIMER NIVELL

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Accedir a networking de primer nivell amb stakeholders, govern i administracions, associacions, mitjans, etc.

Accedir a través de la FEC a una plataforma per influir de manera efectiva en la formulació de les polítiques sobre canvi climàtic.

Pertànyer a un ampli grup d’ empreses amb un interès comú en la lluita contra el canvi climàtic i intercanviar millors pràctiques disponibles, preocupacions, etc., a través de les diferents trobades que s’ organitzin.

Assistir a Sopars FEC a Barcelona i Dinars FEC a Madrid, amb importants líders empresarials.

Accedir a través de la FEC a una plataforma per influir de manera efectiva en la formulació de les polítiques sobre canvi climàtic.

Accedir a networking de primer nivell amb grups d’ interès.

3. PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ ON-LINE I OFFLINE / BRAND VISIBILITY

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Ús autoritzat del logo de la Fundació i banners en tots els elements de comunicació de l’ empresa membre.

Entrevista al FECnews mensual a un alt càrrec de l’ empresa i enviada a tota la base de dades de la Fundació.

Possibilitat d’ una entrevista al FECnews mensual a un alt càrrec de l’ empresa i enviada a tota la BBDD de la Fundació.

Inclusió del logo de l’empresa Patró en la contraportada del Llibre “Informe de les emissions de CO2 al món” que la FEC realitza cada any.

Logo i enllaç de l’empresa Patrón en tots dels newsletters mensuals (FECnews) enviat a la nostra base de dades (BBDD).

Logo i enllaç de la seva empresa en alguns dels newsletters mensuals (FECnews) enviat a la nostra base de dades (BBDD).

Menció a les xarxes socials Twitter i Linkedin de les accions de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic realitzades per l’empresa membre.

Mencions puntuals en Xarxes socials Twitter i Linkedin de les accions de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic realitzades per l’empresa membre.

Publicació d’un article d’Opinió o novetats presentades per l’empresa membre per enviar a la nostra BBDD, publicar-lo a la nostra web i a les RRSS.

Possibilitat de publicar un Article d’Opinió o novetats presentades per l’empresa membre per enviar a la nostra BBDD, publicar-lo a la nostra web i a les RRSS.

La FEC difondrà una nota de premsa comunicant la incorporació a la Fundació.

La FEC difondrà una nota de premsa conjunta amb altres membres GOLD informant de l’entrada a la FEC.

4. PROJECTES COL·LABORATIUS A NIVELL NACIONAL I INTERNACIONAL / SOLUCIONS COL·LABORATIVES

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Possibilitat de col·laborar en la captació de projectes de cooperació nacionals i internacionals que puguin ser d’interès mutu.

5. EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENTS

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Informar de forma periòdica de totes les notícies, regulacions legislatives, subvencions, agenda i informació rellevant relacionades amb el Canvi Climàtic.

Sessions informatives i en primícia amb la participació d’experts sobre els esdeveniments, estudis i acords relacionats amb el canvi climàtic (COP’s, IPCC, CIACC).

6. FORMACIÓ I ASSESSORIA

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Avaluació i interpretació de resultats sobre el grau de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a l’empresa (Agenda 2030).

Assistència gratuïta als Webinars i Seminaris online organitzats per la FEC.

Descomptes als Webinars i Seminaris on line organitzats per la FEC sobre temes d’actualitat.

Formació InCompany sobre els temes relacionats amb el canvi climàtic que puguin ser d’ interès per a l’ empresa Patró

Seminaris per a directius i empleats, InCompany, en matèria de bones pràctiques i polítiques sostenibles.

— 2 SEMINARIS

1
SEMINARI

Acompanyament i seguiment en l’elaboració d’un EINF (Estats d’Informació No Financera), Informe Taxonòmic d’ activitats, Assessoria Legal i Informes CBAM. Número de hores depenent categoria.

20 hores

15 hores

10 HORES

5 HORES

2 HORES

7. JORNADES I ESDEVENIMENTS

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Invitació gratuïta a totes les Jornades i Presentacions organitzats per la FEC.

Invitacions gratuïtes o descomptes especials per a l’assistència als esdeveniments líders del sector en els quals la FEC col·labora com a Supporting Organization (Rebuild i Advanced Factories, etc.).

Speaking slot com a experts en conferències organitzades per la FEC o on col·labori la FEC i li sigui possible.

Possibilitat de ser el ponent convidat als Sopars i els Dinars organitzats per la FEC amb l’ assistència de diferents líders empresarials i de l’ administració.

Descomptes especials per a l’assistència als esdeveniments líders del sector en els quals la FEC col·labora com a Organització de suport (Rebuild i Advanced Factories).

8. ESTUDIS SECTORIALS I PUBLICACIONS

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Invitació a la presentació del llibre anual “Informe de les emissions de CO2 al món” per als clients i directius de les empreses membre. Lliurament d’ exemplars depenent categoria.

els sol·licitats

1 exemplar

1 exemplar

1 exemplar

1 exemplar

9. SERVEIS EMPREMTA DE CARBONI

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Informe Empremta de Carboni en base GHG Protocol Abasts 1, 2 i 3 de l’ any anterior a l’ adhesió a la FEC. Per a un màxim de * centres. L’organització haurà d’introduir les seves dades d’activitat a la plataforma de la FEC (HELIOS). Tots els centres hauran de ser a Espanya. Per cada centre addicional: 1.200 euros + IVA. Per cada centre Internacional 3.000 euros + IVA

12 centres

9 centres

6 centres

3 centres

Càlcul emissions Abasts 1 i 2 d’altres anys anteriors (hauran de ser consecutius).

4

3

2

1

Estudi, documentació i acompanyament per a inscripció de l’Empremta (abasts 1 i 2) en el Registre de MITECO. Per a un màxim de ** anys . L’ organització haurà d’ aportar totes les dades demanades per la FEC en els terminis que s’ estableixin per poder complir tots els requisits del Ministeri. Tots els centres hauran de ser a Espanya. En cas de necessitar verificació externa, aquesta no està inclosa. Per cada any addicional 800 euros + IVA.

5 anys

4 anys

3 anys

2 anys

* Consultar centres en cada categoria
** Consultar anys en cada categoria

ALTRES SERVEIS D' INTERÈS NO INCLOSOS

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Càlcul de l’Empremta de Carboni i inscripció en el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). Preu subjecte a pressupost.

Informació sobre la compensació de les emissions generades per a les empreses no subjectes a Directiva del Comerç d’ Emissions. Preu subjecte a pressupost.

Memòria de sostenibilitat (no obligatòria): Document que recopila, de forma estructurada, totes les acciones, iniciatives i polítiques dutes a terme per l’empresa en matèria de sostenibilitat.

2.000 + IVA

4.000 + IVA

8.000 + IVA

10.000 + IVA

Informe de Sostenibilitat (obligatori): basat en la Directiva de Sostenibilitat Corporativa (CSRD), que introdueix uns estàndards més estrictes per a les empreses que entren dins del seu àmbit d’aplicació, i que es considera part integrant de l’Informe de Gestió, sotmès a verificació per part d’un auditor extern. L’informe de sostenibilitat passa a ser tan important com l’informe financer, amb el que es pot publicar de forma integrada. Preu subjecte a pressupost.

Informe de taxonomia

1.000 + IVA

2.000 + IVA

4.000 + IVA

5.000 + IVA

Anàlisi de doble materialitat segons la Directiva CSRD, que permet una doble perspectiva de l’impacte (de l’empresa en l’entorn, i de l’entorn en el valor financer).

3.000 + IVA

4.500 + IVA

6.000 + IVA

7.500 + IVA

12.000 + IVA

Assessorament per a la Integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’estratègia de l’empresa pel preu indicat en cada categoria més I.V.A. Aquest assessorament inclou 1 activitat, amb independència del nombre de centres. L’ informe es presenta de forma agregada. Qualsevol altre servei es pressupostarà a part.

4.500 + IVA

6.000 + IVA

7.500 + IVA

9.000 + IVA

12.000 + IVA

Report Mecanisme d’Ajust de Carboni en Frontera (CBAM per les seves sigles en anglès): pel preu indicat en cada categoria més I.V.A. El mecanisme imposa obligacions de informació fins al 31 de desembre de 2025 sobre la importació dels productes subjectes a aquest (ciment, ferro i acer, alumini, fertilitzants, electricitat i hidrogen).

1.000 + IVA

2.000 + IVA

4.000 + IVA

5.000 + IVA

SERVEI BÀSIC EUDR-23. Recopilació i provisió de dades (geolocalització de la parcel·la i presència de desforestació mitjançant anàlisis de dades satel·litàries) per a la redacció d’Informe sobre matèries primeres i productes derivats afectats pel Reglament 2023/1115 (EUDR). Preu fix més una variable segons el nombre d’hectàrees a inspeccionar.

1.000 + €/HA + IVA

1.500 + €/HA + IVA

2.000 + €/HA + IVA

2.500 + €/HA + IVA

3.000 + €/HA + IVA

SERVEI INTEGRAL EUDR-23. Servei bàsic. Declaració de Deguda Diligència. Tramitació certificació. Manteniment del registre de dades durant 5 anys i integració a la cadena de valor i suport a l’usuari. Preu fix més una variable segons el nombre d’hectàrees a inspeccionar.

7.500 + €/HA + IVA

9.000 + €/HA + IVA

10.500+ €/HA + IVA

12.000+ €/HA + IVA

13.500+ €/HA + IVA

CAMÍ A LA NEUTRALITAT

Les organitzacions neutres en carboni:

 1. Ajuden a reduir les emissions globals
 2. Disminueixen els efectes del Canvi Climàtic
 3. Compleixen amb la legislació vigent
 4. Guanyen en reputació i milloren la seva imatge
 5. Tenen avantatges competitius per guanyar licitacions públiques i privades

1

SERVEIS EMPREMTA DE CARBONI

L’Empremta de Carboni (HC) és un indicador ambiental que reflecteix la quantitat d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI), expressada com a CO2 equivalent, que és emesa directament o indirectament com a conseqüència d’una activitat determinada.

La HC d’una organització (Corporativa), recull l’inventari d’emissions de GEH associat a l’activitat d’una empresa o organització. Els resultats permeten identificar les principals fonts d’emissió de GEH, cosa que ens ajudarà a dissenyar estratègies per arribar a la neutralitat.

El fet d’estudiar l’Empremta de Carboni posa de manifest possibilitats de millora econòmica i d’eficiència, mostrant transparència en la gestió de l’impacte, aspecte cada vegada més valorat pels clients i inversors.

Servei càlcul d' emissions

 1. Definició dels límits de l’ organització o esdeveniment i els límits de l’ informe.
 2. Selecció i recopilació de dades utilitzades per a la quantificació.
 3. Càlcul de les emissions de GEH.
 4. Comparació de resultats amb els d’ exercicis anteriors i anàlisi de l’ evolució.
 5. Consells i bones pràctiques que cal aplicar per reduir emissions en futurs exercicis.
 6. Informe de la Petjada de Carboni.

Servei pla de reducció

 1. Després del càlcul de les emissions, identificar les principals fonts d’emissió de GEH en la nostra organització sobre les quals tenim més capacitat d’actuació.
 2. Establir meta de reducció, període cobert per la meta i categoria de les emissions incloses en la meta.
 3. Proposar iniciatives de reducció de GEH.
 4. Estimar les diferències d’ emissions atribuïbles a la implementació d’ iniciatives de reducció.
 5. Pla de reducció personalitzat per a l’organització.
 6. Seguiment anual del Pla de Reducció i anàlisi de les desviacions.

Cartera de compensació

Tant si volen compensar totalment o parcialment les seves emissions, els oferim accés a la nostra cartera de compensació.

 • Consulteu els projectes que més s’ajusten a les vostres necessitats i valors
 • Àmplia cartera d’opcions perquè la vostra organització o esdeveniment compleixi amb els compromisos de carboni neutralitat
 • Projectes a nivell Nacional i Internacional

Servei Registre Miteco

El Registre, creat pel Reial decret 163/2014 , de 14 de març, recull els esforços de les organitzacions espanyoles en el càlcul i reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que genera la seva activitat. Les organitzacions inscrites podran utilitzar un segell de titularitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (MITECORD). Aquest segell d’ una banda, facilita a les organitzacions demostrar la seva participació en el registre i, d’ altra banda, permet reflectir el grau d’ esforç escomès en la lluita contra el canvi climàtic.
El registre de la petjada de carboni de les empreses passa de voluntària a obligatòria després de la Disposició Final Dotzena de la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica (a través de la modificació del Reial decret 163/2014, de 14 de març).

 1. Preparació de la documentació necessària per a la inscripció.
 2. Acompanyament durant tot el procés fins a la resolució de la tramitació.

Què necessito per començar?

 • Expliqueu-nos les vostres necessitats i us farem el pressupost
 • Condicions especials per als nostres membres

Clients recents

Coneix els beneficis per a les empreses que compleixen la normativa vigent:

 1. Integren el Canvi Climàtic en l’estratègia de negoci de l’empresa
 2. Estenen la gestió climàtica en les operacions del sector
 3. Asseguren un subministrament sostenible d’energia al sector
 4. Donen suport a la gestió climàtica a la cadena de valor
 5. Responen davant de les expectatives d’un consum més sostenible

Servei assessorament Legal

 • Coneix les darreres actualitzacions de la normativa ambiental a nivell internacional i estatal per sectors.
 • Assessorament legal relatiu a la normativa vigent

Normativa

La legislació sobre Canvi Climàtic és molta i dispersa ja que abasta diferents àmbits (Internacional, Europeu, Estatal) i sectors empresarials afectats.

Internacional

Convenció Marc sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) .

Condicions especials pels nostres membres.

Normativa

La legislació sobre Canvi Climàtic és molta i dispersa ja que abasta diferents àmbits (Internacional, Europeu, Estatal) i sectors empresarials afectats.

Internacional

Convenció Marc sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) .

Condicions especials pels nostres membres.

Servei NDC

Contribucions determinades a nivell nacional (NDC)

Les NDC són una de les eines clau per mesurar que està fent cada país en matèria de Canvi Climàtic. Gairebé totes les NDC inclouen un objectiu per reduir les emissions de CO2 en una certa quantitat durant un temps determinat, i la majoria d’elles també destaquen com el Canvi Climàtic afectarà el seu país i com tenen la intenció d’adaptar-se a aquests canvis.
L’Acord de París del 2015, en què 196 Parts van realitzar un pacte pel qual es comprometien a prendre mesures dràstiques a curt, mitjà i llarg termini per lluitar contra el Canvi Climàtic.
Les NDC són part fonamental per ser el document mitjançant el qual cada país posa sobre la taula els esforços nacionals que duria a terme a partir del 2020 per:

 • Mantenir l’ increment de la temperatura global molt per sota dels 2 ° CFortaler la capacitat d’ adaptació als efectes adversos del Canvi Climàtic i augmentar la resiliència.

L’ajudem a localitzar les NDC aplicables en cadascuna de les seves seus i el seu pla climàtic de desenvolupament amb el nostre SERVEI NDC.

Seguiment

De les NDC i de les possibles LTS (Long Term Strategy) presentades per diferents països.

INFORMACIÓ

Sobre les NDC i LTS de cada país a tot el món, de manera que una empresa tingui centres o seus en altres països el podem informar del nivell compliment exigit en aquests països del seu interès.

ENVIAMENT

Del document corresponent a la submissió actualitzada de NDC corresponent, que descriu com s' aborda l' estratègia de reducció d' emissions al país contractat.

3

SERVEI ODS

El setembre del 2015 l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta, la prosperitat i la pau universal. Aquesta agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 metes específiques a assolir el 2030. Es fa una crida universal a governs, empreses i la societat civil per a la consecució d’ un món sostenible.

Els 17 ODS són marcs d’actuació fonamentals per guiar les empreses cap a models de negoci més sostenibles i resilients, ja que representen un aliat clau per a aquest desenvolupament. De fet, cada vegada són més les empreses, de tots els sectors, que mitjançant iniciatives estan contribuint a la consecució d’ aquests objectius.

Formació en ODS

La formació en ODS ajuda els treballadors a comprendre el context actual i el marc de l’Agenda 2030, a més d’entendre com els valors i l’estratègia de l’empresa estan alineades cap a un futur més sostenible. La formació fomenta, entre tots els membres de l’ organització, la recerca de solucions més sostenibles per contribuir al compliment d’ aquesta Agenda.

– Formació In Company
– Formació Online
– Seminaris Web

Integració ODS a l' empresa

La integració dels 17 ODS i les seves 169 metes, proporciona a l’ empresa un propòsit clar i rellevant. Permet que l’ empresa alineï la seva estratègia amb els desafiaments globals i demostra el seu compromís amb la construcció d’ un futur més sostenible. A més, aquestes empreses, estan més ben posicionades per accedir a nous mercats, milloren la seva reputació corporativa, s’avancen al marc regulatori, entre d’altres.

Fases de la integració dels ODS a l’ empresa:

– Diagnòstic inicial
– Mapeig de la cadena de valor
– Identificació dels ODS més rellevants per a l’ organització
– Identificació d’ impactes
– Càlcul Empremta de Carboni (Alcance 1 i 2)
– Definició d’ indicadors de seguiment
– Planificació d’ objectius i fites
– Acompanyament en el disseny del Pla de comunicació ODS
– Informe ODS

Blog de Bones Pràctiques

Cada vegada són més les empreses que estan contribuint a la consecució dels ODS mitjançant objectius o bones pràctiques.
Si ets una empresa compromesa amb els ODS, et convidem a compartir les accions realitzades amb les empreses membres de la Fundació Empresa i Clima.

Test d' autoavaluació en ODS

Realitza el Test i un resultat gratuït i sense compromís en tan sols uns minuts.

El resultat obtingut sobre la contribució als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per l’ empresa és orientatiu.

Aquest qüestionari ha estat desenvolupat per la FEC, que compta amb un complet equip de professionals qualificats i amb àmplia experiència en l’ àmbit de la Sostenibilitat. Li garantim que el nostre sistema d’autodiagnòstic és totalment confidencial.

Accedir al test

La teva empresa té el poder de liderar el canvi a través de la seva estratègia. El nostre servei d’autoavaluació i integració dels 17 ODS et proporcionarà la brúixola per comprendre la teva posició actual i així navegar cap a una contribució més sòlida i significativa, enfortint el camí cap a un futur sostenible.

4

Serveis Formació i divulgació

Analitzem i Publiquem

Analitzem tota la informació que pugui ser de linterès de les nostres empreses membre i publiquem informes de valor afegit per al sector.

11 llibres publicats sobre l'anàlisi d'emissions de CO 2 al Món, Europa i Espanya.

22 Presentacions realitzades a 8 ciutats diferents. 2.500 Assistents en total.

Jornades i presentacions

Un treball important realitzat per la FEC és organitzar o participar en totes les jornades, seminaris i presentacions per a empreses relacionats amb el Canvi Climàtic.

Jornades, seminaris i presentacions. 10 països: Espanya, Brasil, Colòmbia, Equador, El Salvador, Marroc, França, Argentina, Bolívia, República Dominicana. 2.715 Assistents en total.

Formació i advisory

La formació i conscienciació és clau en les empreses que volen liderar la lluita contra el Canvi Climàtic. Gaudim formant professionals implicats en aconseguir-ho.

Més de 600 empresaris de diversos sectors formats a través de diversos cursos a: Eficiència energètica, Anàlisi de cicle de vida i empremta de carboni, Càlcul d'emissions de CO 2 .

Més de 800 consultes realitzades per part d' empreses.

5

REGLAMENT 2023/1115 SOBRE LA DESFORESTACIÓ (EUDR)

El nou Reglament (UE) 2023/1115, de l’European Union Deforestation Regulation (EUDR), entra en vigor el proper 30 de desembre de 2024 i imposa a les empreses la responsabilitat d’assegurar que els seus productes, abans de ser introduïts i comercialitzats a la Unión Europea, no estiguin associats a la desforestació ni la degradació forestal per així contribuir a reduir la desforestació a nivell mundial.

Per comercialitzar, aquests productes han d’estar lliures de desforestació, haver estar produïts de conformitat amb la legislació pertinent del país de producció i estar aparats per una Declaració de Diligència Deguda/simplifica.

Des de la FEC ajudem a las empreses a verificar que els seus productes compleixen con la legislació del país de origen, incloent normatives relacionades amb els drets humans, etc. A més, elaborem els informes de Deguda Diligència que han d´acompanyar als productes que volem introduir, comercialitzar o exportar a la UE per verificar que aquests no provenen de cadenes de subministrament associades a la desforestació y la degradació forestal.

Un cop més, la UE, a través d´aquest Reglamento advoca per continuar contribuint a la reducció d´emissions de gases de efecte d´hivernacle i la pèrdua de biodiversitat del planeta.

Blog de Bones Pràctiques

Cada vegada són més les empreses que estan contribuint a la consecució dels ODS mitjançant objectius o bones pràctiques.
Si ets una empresa compromesa amb els ODS, et convidem a compartir les accions realitzades amb les empreses membres de la Fundació Empresa i Clima.

Test d' autoavaluació en ODS

Realitza el Test i un resultat gratuït i sense compromís en tan sols uns minuts.

El resultat obtingut sobre la contribució als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per l’ empresa és orientatiu.

Aquest qüestionari ha estat desenvolupat per la FEC, que compta amb un complet equip de professionals qualificats i amb àmplia experiència en l’ àmbit de la Sostenibilitat. Li garantim que el nostre sistema d’autodiagnòstic és totalment confidencial.

Accedir al test