COTITZACIÓ CO2 Tancament del 29-09-2023 80,84 €/T

SERVEIS

El nostre objectiu és ser el millor partner “verd” per a les empreses membre de la Fundació. Per això els ajudem i assessorem en tots i cadascun dels àmbits que els permetin ser millors en la lluita contra el canvi climàtic.

CAMÍ A LA NEUTRALITAT

Les organitzacions neutres en carboni:

 1. Ajuden a reduir les emissions globals
 2. Disminueixen els efectes del Canvi Climàtic
 3. Compleixen amb la legislació vigent
 4. Guanyen en reputació i milloren la seva imatge
 5. Tenen avantatges competitius per guanyar licitacions públiques i privades

1

SERVEIS EMPREMTA DE CARBONI

L’Empremta de Carboni (HC) és un indicador ambiental que reflecteix la quantitat d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI), expressada com a CO2 equivalent, que és emesa directament o indirectament com a conseqüència d’una activitat determinada.

La HC d’una organització (Corporativa), recull l’inventari d’emissions de GEH associat a l’activitat d’una empresa o organització. Els resultats permeten identificar les principals fonts d’emissió de GEH, cosa que ens ajudarà a dissenyar estratègies per arribar a la neutralitat.

El fet d’estudiar l’Empremta de Carboni posa de manifest possibilitats de millora econòmica i d’eficiència, mostrant transparència en la gestió de l’impacte, aspecte cada vegada més valorat pels clients i inversors.

Servei càlcul d' emissions

 1. Definició dels límits de l’ organització o esdeveniment i els límits de l’ informe.
 2. Selecció i recopilació de dades utilitzades per a la quantificació.
 3. Càlcul de les emissions de GEH.
 4. Comparació de resultats amb els d’ exercicis anteriors i anàlisi de l’ evolució.
 5. Consells i bones pràctiques que cal aplicar per reduir emissions en futurs exercicis.
 6. Informe de la Petjada de Carboni.

Servei pla de reducció

 1. Després del càlcul de les emissions, identificar les principals fonts d’emissió de GEH en la nostra organització sobre les quals tenim més capacitat d’actuació.
 2. Establir meta de reducció, període cobert per la meta i categoria de les emissions incloses en la meta.
 3. Proposar iniciatives de reducció de GEH.
 4. Estimar les diferències d’ emissions atribuïbles a la implementació d’ iniciatives de reducció.
 5. Pla de reducció personalitzat per a l’organització.
 6. Seguiment anual del Pla de Reducció i anàlisi de les desviacions.

Cartera de compensació

Tant si volen compensar totalment o parcialment les seves emissions, els oferim accés a la nostra cartera de compensació.

 • Consulteu els projectes que més s’ajusten a les vostres necessitats i valors
 • Àmplia cartera d’opcions perquè la vostra organització o esdeveniment compleixi amb els compromisos de carboni neutralitat
 • Projectes a nivell Nacional i Internacional

Servei Registre Miteco

El Registre, creat pel Reial decret 163/2014 , de 14 de març, recull els esforços de les organitzacions espanyoles en el càlcul i reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que genera la seva activitat. Les organitzacions inscrites podran utilitzar un segell de titularitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (MITECORD). Aquest segell d’ una banda, facilita a les organitzacions demostrar la seva participació en el registre i, d’ altra banda, permet reflectir el grau d’ esforç escomès en la lluita contra el canvi climàtic.
El registre de la petjada de carboni de les empreses passa de voluntària a obligatòria després de la Disposició Final Dotzena de la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica (a través de la modificació del Reial decret 163/2014, de 14 de març).

 1. Preparació de la documentació necessària per a la inscripció.
 2. Acompanyament durant tot el procés fins a la resolució de la tramitació.

Què necessito per començar?

 • Expliqueu-nos les vostres necessitats i us farem el pressupost
 • Condicions especials per als nostres membres

Clients recents

Coneix els beneficis per a les empreses que compleixen la normativa vigent:

 1. Integren el Canvi Climàtic en l’estratègia de negoci de l’empresa
 2. Estenen la gestió climàtica en les operacions del sector
 3. Asseguren un subministrament sostenible d’energia al sector
 4. Donen suport a la gestió climàtica a la cadena de valor
 5. Responen davant de les expectatives d’un consum més sostenible

Servei assessorament Legal

 • Coneix les darreres actualitzacions de la normativa ambiental a nivell internacional i estatal per sectors.
 • Assessorament legal relatiu a la normativa vigent

Normativa

La legislació sobre Canvi Climàtic és molta i dispersa ja que abasta diferents àmbits (Internacional, Europeu, Estatal) i sectors empresarials afectats.

Internacional

Convenció Marc sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) .

Condicions especials pels nostres membres.

Normativa

La legislació sobre Canvi Climàtic és molta i dispersa ja que abasta diferents àmbits (Internacional, Europeu, Estatal) i sectors empresarials afectats.

Internacional

Convenció Marc sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) .

Condicions especials pels nostres membres.

Servei NDC

Contribucions determinades a nivell nacional (NDC)

Les NDC són una de les eines clau per mesurar que està fent cada país en matèria de Canvi Climàtic. Gairebé totes les NDC inclouen un objectiu per reduir les emissions de CO2 en una certa quantitat durant un temps determinat, i la majoria d’elles també destaquen com el Canvi Climàtic afectarà el seu país i com tenen la intenció d’adaptar-se a aquests canvis.
L’Acord de París del 2015, en què 196 Parts van realitzar un pacte pel qual es comprometien a prendre mesures dràstiques a curt, mitjà i llarg termini per lluitar contra el Canvi Climàtic.
Les NDC són part fonamental per ser el document mitjançant el qual cada país posa sobre la taula els esforços nacionals que duria a terme a partir del 2020 per:

 • Mantenir l’ increment de la temperatura global molt per sota dels 2 ° CFortaler la capacitat d’ adaptació als efectes adversos del Canvi Climàtic i augmentar la resiliència.

L’ajudem a localitzar les NDC aplicables en cadascuna de les seves seus i el seu pla climàtic de desenvolupament amb el nostre SERVEI NDC.

Seguiment

De les NDC i de les possibles LTS (Long Term Strategy) presentades per diferents països.

INFORMACIÓ

Sobre les NDC i LTS de cada país a tot el món, de manera que una empresa tingui centres o seus en altres països el podem informar del nivell compliment exigit en aquests països del seu interès.

ENVIAMENT

Del document corresponent a la submissió actualitzada de NDC corresponent, que descriu com s' aborda l' estratègia de reducció d' emissions al país contractat.

3

SERVEI ODS

Objectius de desenvolupament sostenible

17 OBJECTIUS

169 METES

Què són els Objectius del Desenvolupament Sostenible?

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: un pla d’acció a favor de les persones, el planeta, la prosperitat i la pau universal. Aquesta agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 metes específiques a assolir el 2030. Es fa una crida universal a eradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat en un món sostenible.

Per què els ODS són importants per a la seva acció empresarial?

Els 17 ODS defineixen prioritats de desenvolupament sostenible a nivell mundial mitjançant l’ acció conjunta de governs, empreses i societat civil. Es fa una crida explícita a totes les empreses per resoldre els reptes del desenvolupament sostenible amb innovació i creativitat.

Vols entendre els ODS? Alinear la teva estratègia empresarial per fer-te més sostenible? Millorar el teu posicionament?

 • Anàlisi exhaustiva dels ODS que l’ empresa compleix actualment.
 • Acompanyament en el compliment de l’ ODS 13.

4

Serveis Formació i divulgació

Analitzem i Publiquem

Analitzem tota la informació que pugui ser de linterès de les nostres empreses membre i publiquem informes de valor afegit per al sector.

11 llibres publicats sobre l'anàlisi d'emissions de CO 2 al Món, Europa i Espanya.

22 Presentacions realitzades a 8 ciutats diferents. 2.500 Assistents en total.

Jornades i presentacions

Un treball important realitzat per la FEC és organitzar o participar en totes les jornades, seminaris i presentacions per a empreses relacionats amb el Canvi Climàtic.

Jornades, seminaris i presentacions. 10 països: Espanya, Brasil, Colòmbia, Equador, El Salvador, Marroc, França, Argentina, Bolívia, República Dominicana. 2.715 Assistents en total.

Formació i advisory

La formació i conscienciació és clau en les empreses que volen liderar la lluita contra el Canvi Climàtic. Gaudim formant professionals implicats en aconseguir-ho.

Més de 600 empresaris de diversos sectors formats a través de diversos cursos a: Eficiència energètica, Anàlisi de cicle de vida i empremta de carboni, Càlcul d'emissions de CO 2 .

Més de 800 consultes realitzades per part d' empreses.