COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 23-05-2024 74,21 €/T

VIN & ADAPT II

Índex

Resum del projecte

El projecte, que compta amb el suport del Ministeri d' Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundació Biodiversitat , es desenvoluparà a les comunitats de Balears, Castella - la Manxa, Catalunya i València per fomentar la transferència de coneixement i mobilització de tots els actors involucrats per impulsar l'adaptació als reptes que planteja el canvi climàtic al sector de la vinya. Els socis responsables de lexecució del projecte són la Fundació Empresa i Clima i Associació Vitivinícola Uclés. Entre les activitats previstes per assolir els objectius identificats del projecte hi ha la realització d'una “Learning Expedition” entre actors clau de les diferents comunitats autònomes per compartir bones pràctiques d'adaptació i afavorir la transferència de coneixements, sessions formatives per fomentar el coneixement sobre el CC i adaptació, també sessions informatives entre actors d‟un mateix territori, així com tallers finals per consolidar els aprenentatges i les bones pràctiques d‟adaptació.

Objectius

L'objectiu general del projecte és fomentar la transferència de coneixement i mobilització de tots els actors involucrats per impulsar l'adaptació als reptes que planteja el canvi climàtic al sector de la vinya, fent especial atenció a potenciar l'intercanvi i la col·laboració entre els actors territorials . Per aconseguir l'objectiu general, s'han identificat objectius específics: • Augmentar la consciència sobre els reptes globals derivats dels efectes del canvi climàtic sobre el sector i les oportunitats en termes d‟adaptació, així com dels actors clau que poden contribuir • Impulsar la transferència de coneixement a través de la informació, la formació i la difusió de bones pràctiques d'adaptació. • Augmentar la capacitat de col·laboració entre els actors principals per fomentar l'adaptació del sector de la vinya.

Informes finals

  Informe A1 sobre impactes del Canvi Climàtic i Adaptació a les Regions Objectiu Informe A2 percepció al canvi climàtic VIN & ADAPT II Informe A3 Mapa d'Actors_VIN & ADAPT II