COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 21-06-2024 66,74 €/T

PER QUÈ SER MEMBRE

La transició cap a una economia baixa en carboni està passant.
Col·labora amb nosaltres a liderar el canvi i descobreix les oportunitats que ofereix.

5 Formes de col·laborar contra el canvi climàtic

Uniu-vos a un gran equip d’empreses compromeses amb un objectiu comú: el lideratge en l’acció climàtica. És una gran oportunitat per crear i créixer en una economia baixa en carboni.
No importa la mida de la teva empresa, el que és important és el teu compromís.

Membre
Patró

20.000

Ser Patró de la FEC ofereix la possibilitat de formar part d’un selecte grup d’empreses capdavanteres que representen de forma exclusiva els seus respectius sectors i demostren el seu compromís i lideratge en la lluita contra el canvi climàtic. A més, li permetrà prendre part en les decisions estratègiques de la Fundació i dels objectius marcats en el pla d’ actuació. I, per suposat, la possibilitat de participar en les Negociacions del Clima de Nacions Unides (COP).

Membre
PLATINIUM

15.000 + IVA

La categoria Platinium està indicada per a aquelles empreses capdavanteres i líders en el seu sector que vulguin prendre un paper decisiu en la lluita contra el canvi climàtic. El membre Platinium és el nostre principal partner estratègic i beneficiari d’exclusives contraprestacions i serveis. A més, estar en aquesta categoria implica poder estar acreditat per assistir a les Negociacions del Clima de Nacions Unides (COP).

Membre
Gold

10.000 + IVA

La categoria Gold està pensada per a empreses innovadores i líders en els seus sectors que busquen intensificar el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic. Els membres Gold són destacats partners de la Fundació i beneficiaris de valuoses contraprestacions, com el servei d’Empremta de Carboni i l’assessorament en la realització de la Memòria de Sostenibilitat i els Informes No Financers.

Membre
Silver

5.000 + IVA

La categoria Silver està dissenyada per a aquelles mitjanes empreses que volen exercir un paper destacat en la lluita contra el canvi climàtic. Els membres de la categoria Silver gaudeixen de significatius descomptes, així com del càlcul d’emissions que genera la seva activitat (Empremta de Carboni). A més, se’ls proporciona estudi, documentació i acompanyament per a la inscripció de la seva Empremta en el Registre de Miteco.

Membre
Base

1.000 + IVA

La categoria Base és la millor opció per a les petites empreses. La nostra vocació de servei és proporcionar-los la informació necessària perquè siguin més competitives en la lluita contra el canvi climàtic. A més, oferim accés a una xarxa de networking de primer nivell, la possibilitat d’assistir a jornades i esdeveniments, així com de gaudir de descomptes en formació, assessoria i congressos.

Opcions de ser Membre

1. PERSONES ACREDITADES COP

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Des de la FEC es realitzaran tots els tràmits necessaris per poder acreditar una o dues persones, depenent categoria, que l’ empresa Membre designi per participar en la Conferència de les Parts de Nacions Unides de Canvi Climàtic (COP).

2 PERSONES

1 PERSONA

La participació directa en les jornades que la FEC organitzi després de cada COP per explicar els resultats de les negociacions climàtiques.

2. NETWORKING DE PRIMER NIVELL

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Accedir a networking de primer nivell amb stakeholders, govern i administracions, associacions, mitjans, etc.

Accedir a través de la FEC a una plataforma per influir de manera efectiva en la formulació de les polítiques sobre canvi climàtic.

Pertànyer a un ampli grup d’ empreses amb un interès comú en la lluita contra el canvi climàtic i intercanviar millors pràctiques disponibles, preocupacions, etc., a través de les diferents trobades que s’ organitzin.

Assistir a Sopars FEC a Barcelona i Dinars FEC a Madrid, amb importants líders empresarials.

Accedir a través de la FEC a una plataforma per influir de manera efectiva en la formulació de les polítiques sobre canvi climàtic.

Accedir a networking de primer nivell amb grups d’ interès.

3. PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ ON-LINE I OFFLINE/ BRAND VISIBILITY

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Ús autoritzat del logo de la Fundació i banners en tots els elements de comunicació de l’ empresa membre.

Entrevista al FECnews mensual a un alt càrrec de l’ empresa i enviada a tota la base de dades de la Fundació.

Possibilitat d’ una entrevista al FECnews mensual a un alt càrrec de l’ empresa i enviada a tota la BBDD de la Fundació.

Inclusió del logo de l’empresa Patró en la contraportada del Llibre “Informe de les emissions de CO2 al món” que la FEC realitza cada any.

Logo i enllaç de l’empresa Patrón en tots dels newsletters mensuals (FECnews) enviat a la nostra base de dades (BBDD).

Logo i enllaç de la seva empresa en alguns dels newsletters mensuals (FECnews) enviat a la nostra base de dades (BBDD).

Menció a les xarxes socials Twitter i Linkedin de les accions de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic realitzades per l’empresa membre.

Mencions puntuals en Xarxes socials Twitter i Linkedin de les accions de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic realitzades per l’empresa membre.

Publicació d’un article d’Opinió o novetats presentades per l’empresa membre per enviar a la nostra BBDD, publicar-lo a la nostra web i a les RRSS.

Possibilitat de publicar un Article d’Opinió o novetats presentades per l’empresa membre per enviar a la nostra BBDD, publicar-lo a la nostra web i a les RRSS.

La FEC difondrà una nota de premsa comunicant la incorporació a la Fundació.

La FEC difondrà una nota de premsa conjunta amb altres membres GOLD informant de l’entrada a la FEC.

4. PROJECTES COL·LABORATIUS A NIVELL NACIONAL I INTERNACIONAL / SOLUCIONS COL·LABORATIVES

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Possibilitat de col·laborar en la captació de projectes de cooperació nacionals i internacionals que puguin ser d’interès mutu.

5. EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENTS

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Informar de forma periòdica de totes les notícies, regulacions legislatives, subvencions, agenda i informació rellevant relacionades amb el Canvi Climàtic.

Sessions informatives i en primícia amb la participació d’experts sobre els esdeveniments, estudis i acords relacionats amb el canvi climàtic (COP’s, IPCC, CIACC).

6. FORMACIÓ I ASSESSORIA

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Avaluació i interpretació de resultats sobre el grau de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a l’empresa (Agenda 2030).

Assistència gratuïta als Webinars i Seminaris online organitzats per la FEC.

Descomptes als Webinars i Seminaris on line organitzats per la FEC sobre temes d’actualitat.

Formació InCompany sobre els temes relacionats amb el canvi climàtic que puguin ser d’ interès per a l’ empresa Patró

Seminaris per a directius i empleats, InCompany, en matèria de bones pràctiques i polítiques sostenibles.

2
SEMINARIS

1
SEMINARI

Acompanyament i seguiment en l’elaboració d’un EINF (Estats d’Informació No Financera), Informe Taxonòmic d’ activitats, Assessoria Legal i Informes CBAM. Número de hores depenent categoria.

20 hores

15 hores

10 HORES

5 HORES

2 HORES

7. JORNADES I ESDEVENIMENTS

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Invitació gratuïta a totes les Jornades i Presentacions organitzats per la FEC.

Invitacions gratuïtes o descomptes especials per a l’assistència als esdeveniments líders del sector en els quals la FEC col·labora com a Supporting Organization (Rebuild i Advanced Factories, etc.).

Speaking slot com a experts en conferències organitzades per la FEC o on col·labori la FEC i li sigui possible.

Possibilitat de ser el ponent convidat als Sopars i els Dinars organitzats per la FEC amb l’ assistència de diferents líders empresarials i de l’ administració.

Descomptes especials per a l’assistència als esdeveniments líders del sector en els quals la FEC col·labora com a Organització de suport (Rebuild i Advanced Factories).

8. ESTUDIS SECTORIALS I PUBLICACIONS

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Invitació a la presentació del llibre anual “Informe de les emissions de CO2 al món” per als clients i directius de les empreses membre. Lliurament d’ exemplars depenent categoria.

els sol·licitats

1 exemplar

1 exemplar

1 exemplar

1 exemplar

9. SERVEIS EMPREMTA DE CARBONI

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Informe de Petjada de Carboni en base GHG Protocol Abastos 1, 2 i 3 de l’any anterior a l’adhesió a la FEC. Per un màxim de * centres. L’organització haurà d’introduir les seves dades d’activitat a la plataforma de la FEC (HELIOS). Tots els centres hauran d’estar a Espanya. Per cada centre addicional: 1.200 euros + IVA. Per cada centre internacional 3.000 euros + IVA.

12 centres

9 centres

6 centres

3 centres

Càlculs emissions Abastos 1 i 2 d’altres anys anteriors (hauran de ser consecutius).

4

3

2

1

Estudi, documentació i acompanyament per a inscripció de la Petjada de Carboni (Abastos 1 i 2) en el Registre de MITECO. Per un màxim de ** anys. L’organització haurà d’aportar totes les dades sol·licitades per la FEC en els terminis que s’estableixin per poder complir tots els requisits del Ministeri. Tots els centres hauran d’estar a Espanya. En cas de necessitar verificació externa, per part d’una certificadora, aquesta no està inclosa. Per cada any addicional 800 euros + IVA.

5 anys

4 anys

3 anys

2 anys

* Consultar centres en cada categoria
** Consultar anys en cada categoria

ALTRES SERVEIS D' INTERÈS NO INCLOSOS

Membre Patró

Membre PLATINIUM

Membre GOLD

Membre Silver

Membre Base

Càlcul de l’Empremta de Carboni i inscripció en el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). Preu subjecte a pressupost.

Informació sobre la compensació de les emissions generades per a les empreses no subjectes a Directiva del Comerç d’ Emissions. Preu subjecte a pressupost.

Memòria de sostenibilitat (no obligatòria): Document que recopila, de forma estructurada, totes les acciones, iniciatives i polítiques dutes a terme per l’empresa en matèria de sostenibilitat.

2.000 + IVA

4.000 + IVA

8.000 + IVA

10.000 + IVA

Informe de Sostenibilitat (obligatori): basat en la Directiva de Sostenibilitat Corporativa (CSRD), que introdueix uns estàndards més estrictes per a les empreses que entren dins del seu àmbit d’aplicació, i que es considera part integrant de l’Informe de Gestió, sotmès a verificació per part d’un auditor extern. L’informe de sostenibilitat passa a ser tan important com l’informe financer, amb el que es pot publicar de forma integrada. Preu subjecte a pressupost.

Informe de taxonomia

1.000 + IVA

2.000 + IVA

4.000 + IVA

5.000 + IVA

Anàlisi de doble materialitat segons la Directiva CSRD, que permet una doble perspectiva de l’impacte (de l’empresa sobre el medi ambient, i del medi ambient sobre el valor financer).

3.000 + IVA

4.500 + IVA

6.000 + IVA

7.500 + IVA

12.000 + IVA

Assessorament per a la Integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’estratègia de l’empresa pel preu indicat en cada categoria més I.V.A. Aquest assessorament inclou 1 activitat, amb independència del nombre de centres. L’ informe es presenta de forma agregada. Qualsevol altre servei es pressupostarà a part.

4.500 + IVA

6.000 + IVA

7.500 + IVA

9.000 + IVA

12.000 + IVA

Report Mecanisme d’Ajust de Carboni en Frontera (CBAM per les seves sigles en anglès): pel preu indicat en cada categoria més I.V.A. El mecanisme imposa obligacions de informació fins al 31 de desembre de 2025 sobre la importació dels productes subjectes a aquest (ciment, ferro i acer, alumini, fertilitzants, electricitat i hidrogen).

1.000 + IVA

2.000 + IVA

4.000 + IVA

5.000 + IVA

SERVEI BÀSIC EUDR-23. Recopilació i provisió de dades (geolocalització de la parcel·la i presència de desforestació mitjançant anàlisis de dades satel·litàries) per a la redacció d’Informe sobre matèries primeres i productes derivats afectats pel Reglament 2023/1115 (EUDR). Preu fix més una variable segons el nombre d’hectàrees a inspeccionar.

1.000 + €/HA + IVA

1.500 + €/HA + IVA

2.000 + €/HA + IVA

2.500 + €/HA + IVA

3.000 + €/HA + IVA

SERVEI INTEGRAL EUDR-23. Servei bàsic. Declaració de Deguda Diligència. Tramitació certificació. Manteniment del registre de dades durant 5 anys i integració a la cadena de valor i suport a l’usuari. Preu fix més una variable segons el nombre d’hectàrees a inspeccionar.

7.500 + €/HA + IVA

9.000 + €/HA + IVA

10.500+ €/HA + IVA

12.000+ €/HA + IVA

13.500+ €/HA + IVA