COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 19-06-2024 68,93 €/T

GREEN4mació

Índex

Resum del projecte

El projecte GREEN4mación, ha estat seleccionat al Programa empleaverde 2017 del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundació Biodiversitat que té com a objectiu temàtic aconseguir formació i una ocupació de qualitat.

El projecte inclou una sèrie d'accions gratuïtes cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE) que es desenvoluparan a les comunitats autònomes de Catalunya, el País Valencià, Castella-la Manxa i les Illes Canàries i pretén la millora de les competències professionals per al desenvolupament sostenible empresarial .

Les pràctiques de les empreses per desenvolupar la seva activitat econòmica han contribuït de manera important a la degradació del nostre planeta. L'ús poc eficient dels recursos naturals, la generació de residus, els processos de producció o el disseny de productes i serveis ineficients ambientalment estan portant el sistema al límit de la seva capacitat amb el consegüent impacte negatiu en el desenvolupament econòmic i amb clares repercussions a nivell social.

Es fa, doncs, imprescindible treballar juntament amb les empreses perquè puguin entendre, no només el context ambiental en què operen i les limitacions que els imposarà per continuar operant i generar creixement, sinó també, la importància i la urgència d'actuar.

Les grans empreses i moltes de les de nova creació, ja han integrat molts dels aspectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental, però, encara queda molt camí per recórrer per a la renovació de pimes i els seus empleats als quals, majoritàriament, va dirigit aquest projecte.

Objectius del projecte

La responsabilitat de les empreses és ineludible com a part del problema, però sobretot també com a part de la solució. Les empreses, i per extensió, els treballadors com a actiu essencial, necessiten una profunda transformació cap a un model que integri la sostenibilitat com a eix central de la seva estratègia empresarial. Empresaris i treballadors necessiten disposar de noves eines per materialitzar aquesta transformació al si de les seves organitzacions que comporti, alhora, una repercussió positiva en un entorn global.

El projecte GREEN4mació pretén abordar aquestes qüestions a través de:

- Activitats de formació sobre temàtiques essencials per a les empreses i sectors clau per a la nostra economia, alineades amb estratègies internacionals com ara la millora ambiental, l'ecodisseny, l'economia circular, el turisme sostenible i l'energia.

- Activitats dassessorament per consolidar aprenentatges de les activitats de formació anteriors i per acompanyar les empreses en la transformació econòmica de les seves activitats cap a un model més eficient de la mà dels seus treballadors.