COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 11-04-2024 66,72 €/T

Informació EU

Accedeix als informes i els reports més rellevants sobre canvi climàtic organitzats per àmbit mundial, europeu o espanyol.

20/03/24
Volum i destrucció de tèxtils retornats i no venuts en l' economia circular europea.
Els tèxtils causen la quarta major pressió negativa durant el cicle de vida sobre el medi ambient i el canvi climàtic, per la qual cosa la pràctica de destrucció de productes és una expressió de la lògica de prendre, fabricar...
20/03/24
Comunicació de la Comissió: Gestionar els riscos climàtics: protegir les persones i la prosperitat.
Les perspectives per a Europa estan ben presentades en la primera Avaluació Europea de Riscos Climàtics (EUCRA) realitzada per l’Agència Europea de Medi Ambient, per la qual cosa, en el millor dels casos, en el qual limitem l’escalfament global a...
20/03/24
Informe de la Comissió sobre la prevenció i gestió de riscos de catàstrofes a Europa.
El 2013 es va adoptar la Decisió relativa a un Mecanisme de Protecció Civil de la Unió, i tenint en compte l’ augment de catàstrofes, és fonamental fer esment a la prevenció, i de conformitat amb l’ article 5 de...
20/03/24
Informe sobre els riscos climàtics a Europa.
L’informe identifica 36 riscos climàtics amb conseqüències potencialment greus per a Europa, avaluats en base a la gravetat del risc, l’horitzó polític (termini d’anticipació i horitzó de decisió), la preparació de polítiques i qui està afectat. També identifica prioritats per...
27/02/24
El cost per a la salut i el medi ambient a causa de la contaminació de l' aire industrial a Europa.
Els costos econòmics associats amb els impactes negatius de la contaminació de l’ aire causada per les plantes industrials són substancials. Els mètodes d’ estimació dels danys associats amb els impactes de la contaminació industrial en la salut humana, els...
21/02/24
Marc de certificació d' eliminació de carboni de la UE.
S’ ha assolit un acord sobre un reglament per establir el primer marc de certificació per a l’ eliminació permanent de carboni, el cultiu de carboni i l’ emmagatzematge de carboni en productes. Té com a objectiu facilitar el desplegament...
19/02/24
Estàndards Europeus Voluntaris per a Petites i Mitjanes Empreses.
L’objectiu és donar suport a les petites i mitjanes empreses a: contribuir a una economia més sostenible i inclusiva; millorar la gestió dels problemes de sostenibilitat a què s’enfronten, proporcionar informació que ajudi a satisfer la demanda de dades dels...
18/02/24
Implementació d' Estàndards Europeus de Sostenibilitat
Les Preguntes d’aquest document s’identifiquen pel número progressiu (ID) que reben a l’inici de l’enviament a la Plataforma de Preguntes i Respostes. El sistema atribueix números d’ identificació també a les presentacions parcials. Per aquest motiu, el número d’identificació no...
17/02/24
Preguntes i respostes sobre el CBAM
El Pacte Verd Europeu va establir un camí cap a l’objectiu d’un 55% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació amb els nivells de 1990 per a 2030. El juliol del 2021, la Comissió va presentar...
15/02/24
Compendi de pràctiques de mercat. Annex.
Les pràctiques de mercat es van obtenir de dades i informacions disponibles públicament recopilades a través de preguntes directes, amb l’ objectiu d’ avaluar, en totes les geografies i sectors, l’ estat d’ incorporació d’ estàndards ESG i l’ adopció...
15/02/24
Compendi de pràctiques de mercat
L’ objectiu d’ aquest informe és considerar com el marc de finances sostenibles de la UE pot utilitzar-se per donar suport i informar els esforços de transició dels actors econòmics, més enllà mer compliment normatiu. Presenta un compendi de pràctiques...
26/01/24
Importacions d'hidrogen al mercat de la UE.
El 2022 la CE va publicar el seu pla REPowerEU, amb l’objectiu de reduir la dependència de combustibles fòssils. Paral·lelament el programa “Fit for 55”, ha introduït múltiples lleis amb objectius vinculants del costat de la demanda per als combustibles...