COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 17-04-2024 71,58 €/T

PATRONAT

Configura el màxim Òrgan de Govern de la Fundació Empresa i Clima.
El funcionament i constitució del  “Patronat” queda regulat explícitament als estatuts de la Fundació Empresa i Clima.

Joan Planes Vila

President de la Fundació Privada Empresa i Clima

Mònica Roca Aparici

Vocal de la Fundació Privada Empresa i Clima

Eliane Guiu Puiggròs

Vocal de la Fundació Privada Empresa i Clima

Albert Mateu Castelló

Hera Holding Hàbitat, Ecologia i restauració Ambiental, S. L.

Santos Gracia Villar

President de FUNIBER

Victoria Morales Romeu

Human Resources Manager Borges International Group

Eloy Planes Corts

President Executiu de Fluidra, S. A.

Joan Carles Virgili

Joan Carles Virgili

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A. U.

Francesc Rubiralta Rubió

Francesc Rubiralta Rubió

President i Conseller Delegat en Grup Celsa

Manuel Puig Rocha

Vice Chairman i CSO de Puig, S. L.

Carlos Martínez Ferrer

Director d'Estratègia de Negoci i Sostenibilitat de Cementos Molins, S. A.

Miquel Lope Alonso

Director General de Carburos Metálicos (Grup Air Products)