COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 23-07-2024 64,62 €/T

PATRONAT

Configura el màxim Òrgan de Govern de la Fundació Empresa i Clima.
El funcionament i constitució del  “Patronat” queda regulat explícitament als estatuts de la Fundació Empresa i Clima.

Joan Planes Vila

President de la Fundació Privada Empresa i Clima

Alfred Martínez-Sabadell Miguel

Vocal de la Fundació Privada Empresa i Clima

Albert Mateu Castelló

Hera Holding Hàbitat, Ecologia i restauració Ambiental, S. L.

Santos Gracia Villar

President de FUNIBER

Victoria Morales Romeu

Human Resources Manager Borges International Group

Eloy Planes Corts

President Executiu de Fluidra, S. A.

Joan Carles Virgili

Joan Carles Virgili Font

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S. A. U.

Francesc Rubiralta Rubió

Francesc Rubiralta Rubió

President i Conseller Delegat en Grup Celsa

Manuel Puig Rocha

Vice Chairman i CSO de Puig, S. L.

Carlos Martínez Ferrer

Chief Strategy & Sustainability Officer de Molins, S. A.

Miquel Lope Alonso

Director General de Carburos Metálicos (Grup Air Products)

Xavier Comerma Carbonell

Director General Adjunt i Director Territorial de Catalunya de Banc Sabadell

Susana Lozano Godoy

Directora AENOR Conocimiento

Emili Rousaud Parés

CEO i Fundador de Factorenergia