COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 12-06-2024 68,95 €/T

Reducció a la UE de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2040

Europa el 2021 va aprovar la Llei Europea del Clima, en la qual fixava l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica el 2050, i augmentava l’objectiu europeu intermedi de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’un 40% a un 55% net per al 2030 respecte al 1990. En la Comunicació recentment publicada la Comissió Europea recomana una nova ambició intermèdia de reduir un 90 % net les emissions el 2040 respecte als nivells de 1990. Per aconseguir aquesta reducció del 90%, el nivell d’emissions restants de la UE el 2040 hauria de ser inferior a uns 850 milions de tones de carboni (MtCO2) i les absorcions de carboni procedents de l’atmosfera a través de les absorcions de carboni per ús de terres i tecnologies industrials, haurien d’assolir al voltant de 400 MtCO2. L’establiment d’un objectiu climàtic per al 2040 ajudarà la indústria, els inversors, els ciutadans i els governs europeus a prendre decisions d’inversió i consum que mantinguin la Unió Europea (UE) en el bon camí per assolir el seu objectiu de zero emissions el 2050. Enviarà senyals importants sobre com invertir i planificar eficaçment a llarg termini, minimitzant els riscos d’ actius obsolets. També impulsarà la resiliència d’Europa davant futures crisis energètiques i, en particular, reforçarà l’objectiu de UE d’incrementar la seva independència energètica davant les importacions de combustibles fòssils, que van representar més del 4 % del PIB el 2022, generant importants estalvis. Tot això provocarà a més importants beneficis quant a costos i efectes humans derivats del canvi climàtic. Aquesta comunicació és el punt de partida sobre el qual haurà de pivotar la nova estratègia de la UE en el pròxim mandat. En aquesta legislatura es va llançar un ampli paquet legislatiu ‘Fit for 55’, amb el qual Europa ha reformat i posat en marxa polítiques mediambientals encaminades a aconseguir el primer objectiu intermedi de reducció d’emissions al 55% el 2030. De cara a aconseguir aquest nou objectiu al 2040, el conjunt de regulacions s’haurà de dotar de més ambició abans que comenci la nova dècada.

Seguir llegint notícia a Ecotícies