COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 22-07-2024 63,79 €/T

La UE maquilla les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle

Aquesta vindria a ser una de les conclusions principals de l’Informe Especial 18/2023 Objectius climàtics i energètics de la UE, que acaba de publicar el Tribunal de Comptes Europeu. Els auditors de la UE destaquen en aquest informe que (1) les emissions de CO₂ vindrien a ser significativament majors a la Unió si es comptabilitzessin “les causades pel comerç, i l’aviació i el transport marítim internacionals”; i (2), tot i que Brussel·les s’ha compromès a destinar com a mínim el 30% del seu pressupost del període 2021-2030 a acció pel clima (el que suposa aproximadament 87.000 milions d’euros a l’any), aquest import no assoleix tan sols el 10% de la inversió total necessària en l’assoliment dels objectius climàtic-energètics per al 2030, que la mateixa Unió estima aproximadament en un bilió d’euros anuals.

Seguir llegint la notícia en Energies Renovables