COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 18-07-2024 65,29 €/T

La CE prohibeix la venda d’articles de PVC que continguin plom, tot i que es podran reciclar

Els articles que contenen PVC rígid reciclat podran comercialitzar-se durant un temps, però hauran d’ estar completament coberts per una capa sense plom.

La Comissió Europea ha adoptat mesures per protegir les persones i el medi ambient dels efectes tòxics del plom, prohibint l’ús i la comercialització de plom en articles de clorur de polivinil (PVC), incloses les importacions. Els compostos de plom s’ utilitzen en el PVC principalment en la indústria de la construcció, per exemple, en perfils de finestres, canonades i tubs, així com en filferros i cables.

Seguir llegint la notícia en Residus Professional