COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 19-06-2024 68,93 €/T

Descobreixen que la Xina dispara les emissions d’un gas hivernacle 24.300 vegades més potent que el CO2

L’hexafluorur de sofre (SF6) té un poder d’escalfament molt superior al diòxid de carboni i es fa servir en instal·lacions d’alta tensió

Per assolir l’objectiu al qual aspira l’Acord de París sobre el canvi climàtic (limitar l’escalfament afegit a 1,5 graus Celsius respecte als nivells preindustrials) caldrà que els seus 196 països signants redueixin dràsticament les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Però cadascun d’aquests gasos difereix molt en el seu potencial d’escalfament global, o capacitat d’absorbir energia radiativa i, per tant, d’escalfar la superfície terrestre.

Seguir llegint notícia a EPE