COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 12-06-2024 68,95 €/T

Està Espanya preparada jurídicament per abordar el canvi climàtic?

Com es relacionen els drets humans amb la crisi climàtica? Amb quins mecanismes compta l’ordenament jurídic espanyol per a la defensa del clima?

Espanya compta amb un marc jurídic que recull drets climàtics i ofereix mecanismes jurídics per a la defensa del clima, però cal que sigui aplicat “correctament” tant pel sector públic com pel sector privat, segons un informe de l’Institut Internacional de Dret i Medi Ambient (IIDMA).

El document, titulat Drets climàtics. Mecanismes jurídics de defensa del clima a Espanya i presentat aquest dilluns a la Universitat Carlos III de Madrid, analitza el desenvolupament i evolució dels drets climàtics identificant una sèrie de litigis l’argumentació jurídica dels quals s’ha sustentat en aquests drets, juntament amb una revisió de les eines jurídiques que ofereixen mecanismes per a la defensa del clima.

Seguir llegint notícia a Ecoavant