COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 28-05-2024 72,80 €/T

PICACOMPOST

Índex

Resum del Projecte

El projecte PICACOMPOST, subvencionat per la Diputació de Barcelona, consisteix en un programa de deu mesos per proporcionar assistència tècnica als agents públics ia la població de la municipalitat de Pica a la regió de Tarapacá de Xile per implementar la gestió més sostenible dels residus orgànics. Durant el projecte es definirà i implementarà el Pla de Gestió de la Fracció Orgànica (FORM) i s'impartirà la formació necessària per introduir-los i fer-los partícips de la valorització de la matèria orgànica sense necessitat de grans infraestructures. Així mateix, s'elaboraran les directrius per a la Gestió de la Fracció Orgànica a la Regió de Tarapacá (300.000 hab) que correspon a una extensió similar a la de Catalunya.

Llançament projecte a la municipalitat de Pica

El passat 8 d'octubre es va fer la presentació de llançament operatiu del projecte PICACOMPOST davant del ple de la Il·lustre Municipalitat de Pica. La presentació va anar a càrrec d'Amphos 21 que forma part del partenariat responsable de l'execució del projecte com a expert tècnic en compostatge domèstic. Presentació inicial del projecte Per informar els ciutadans es van elaborar tríptics en què se'ls animava a participar a la prova pilot de compostatge domèstic.

Objectius del Projecte

L'objectiu és trobar una solució per gestionar els residus orgànics de les localitats més allunyades dels 5 abocadors previstos a la regió i allargar-ne la vida útil. El compostatge permetrà obtenir un subproducte per a l'agricultura i fer-ne viable econòmicament la gestió, incloent-hi el de les poblacions més aïllades. Per assolir l'objectiu, s'han definit diverses activitats: • Formació i capacitació de la població i dels tècnics locals, incloent-hi intercanvi d'experiències amb entitats locals i regionals de Barcelona. • Investigació dels antecedents de gestió de la FORM i estudi de la potencialitat de la seva recollida selectiva i valorització a Pica ia tota la regió. • Prova pilot per familiaritzar i sensibilitzar la població en la recollida selectiva i la valorització de la FORM i analitzar la factibilitat d'implementació a Pica ia la regió. • Elaboració del Pla de Gestió de la FORM a Pica i de les línies directrius de la gestió de la FORM a la regió de Tarapacá.

Tallers finals

Durant la setmana del 20 al 25 d'abril es van fer 3 presentacions a Xile per compartir els resultats del projecte PICAMCOMPOST a diferents nivells: nacional, regional i local. Els representants de la Fundació Empresa i Clima (Elvira Carles) i d'Amphos 21 Consulting (Juan Castaño) van presentar els resultats, conclusions i recomanacions obtingudes durant el projecte davant les institucions xilenes que van mostrar el seu interès per aquest projecte. Els resultats del projecte demostren la viabilitat del compostatge a la zona i permet a les autoritats locals i regionals reconsiderar la necessitat d'ampliació d'abocadors, d'altes exigències de recursos econòmics, ja que la implantació del compostatge per gestionar un volum tan important de fracció orgànica permet allargar la vida útil dels mateixos a un baix cost i, així, destinar els recursos disponibles a millorar la recollida de residus donant cobertura a tota la població. La separació dels residus orgànics permet, a més, aconseguir un recurs (compost) a partir d'una deixalla i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (metà) generades per descomposició de la matèria orgànica en farcits sanitaris, així com reduir-ne els costos de recol·lecció dels residus sòlids urbans.  

talleres_finales_Iquique_1

Dilluns 20 d'abril presentació a Iquique (capital de la Regió de Tarapacá) davant de representants del Govern Regional de Tarapacá, SEREMI de Medi Ambient de Tarapacá, SEREMI de Salut de Tarapacá i CORE de Tarapacá.  

talleres_finales_ Pica_2

Dimarts 21 d'abril presentació a Pica (Regió de Tarapacá) davant de nombrosos assistents entre els quals destacaven, l'Alcalde de Pica (Don Miguel Núñez Herrera), l'Administradora Municipal (Sra. Ximena González), representants el Govern Regional, SEREMI de Medi Ambient de Tarapacá, agricultors i ciutadans en general.  

Talleres_finales_Santiago_3

Dimecres 22 d'abril presentació a Santiago de Xile davant de la Directora General de Residus del Ministeri de Medi Ambient (Sra. Maritza Rojas) i l'Assessora de Gabinet del Ministre de Medi Ambient (Sra. Jessica Ulloa), entre d'altres.