COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 11-04-2024 66,72 €/T

Quines són les quatre claus per assolir una economia circular

Segons un estudi del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), és essencial anar més enllà i no limitar els esforços a les pràctiques de gestió de residus. Digitalització, reciclatge, recuperació d’actius i un seguiment tècnic de l’impacte per emissions de CO₂ són part de la fórmula per avançar en la matèria.

D’acord amb l’estudi “Desbloquejant el finançament de l’economia circular a Amèrica Llatina i el Carib: el catalitzador per a un canvi positiu”, publicat pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), els esforços de gestió de residus, com el reciclatge, no estan sent suficients per esmenar els desafiaments mediambientals i socials que enfrontem avui.

Seguir llegint la notícia a El Mostrador