COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 28-05-2024 72,80 €/T

Perú aprova el seu Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic cap al 2050

El Govern del Perú va aprovar el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic cap al 2050, un instrument que promou la reducció de la vulnerabilitat del país davant el fenomen global, va informar aquest dimecres el Ministeri de l’Ambient (Minam).

El pla va ser publicat al diari oficial El Peruano i es tracta d’un “insum” per a l’actualització de l’Estratègia Nacional davant el Canvi Climàtic.

“Aquest instrument contribueix a reduir els riscos i la vulnerabilitat enfront de l’esmentat fenomen global per a la població i els seus mitjans de vida, els ecosistemes, conques i territoris, i la infraestructura, béns i serveis, principalment”, va detallar el Minam en un comunicat.

El document, va afegir, també permetrà la implementació efectiva de les accions del Nostre Desafiament Climàtic (NDC), que reuneix les mesures a executar al Perú a 2030, i permetrà impulsar un augment de la resiliència i desenvolupament sostenible a 2050.

A més, incorpora com dues noves àrees temàtiques amb prioritat al turisme i el transport, que se sumen a les ja establertes de l’aigua, agricultura, pesca i aqüicultura, boscos i salut.

UN PLA ESTABLERT PER CONSENS

El Ministeri va remarcar que aquest pla ha estat el resultat de “un ampli procés participatiu”, en el qual van participar representants “de tots els actors i sectors” del país de manera presencial i virtual, a més d’haver passat per un procés de consulta pública.

Sobre això, el ministre de l’Ambient, Gabriel Quijandría, va afirmar que si tots els sectors del seu país es comprometen en la seva implementació, aquest pla “permetrà reduir i evitar danys, pèrdues i alteracions que ocasiona el canvi climàtic”.

La viceministra de Desenvolupament Estratègic dels Recursos Naturals, Luisa Elena Guinand, va agrair que l’instrument “compta amb mapes d’escenaris climàtics que simulen el clima futur al 2050, els quals permetran identificar l’increment o disminució de la precipitació i de la temperatura a nivell nacional”.

Al seu torn, la directora general de Canvi Climàtic i Desertificació del Minam, Rosa Morales, va considerar que aquests mapes són com un instrument tecnicocientífic per a la presa de decisions estratègiques que permetin reduir el risc davant els efectes del canvi climàtic i efectuar una eficient planificació.

UNA ESTRATÈGIA NACIONAL

El Minam va detallar que el pla és un dels principals insums de l’Estratègia Nacional davant el Canvi Climàtic al 2050, “que està sent actualitzada i establirà una agenda en matèria d’adaptació amb una mirada a llarg termini”.

Compta, per a això, amb accions estratègiques per a la seva posada en marxa, com desenvolupar capacitats de predicció del clima a futur i aprofitar de manera sostenible els recursos forestals amb capacitacions als pobles indígenes, afroperuà i pagesos.

A més, planteja implementar bones pràctiques de maneig, millorament i conservació en els sistemes productius agropecuaris, l’ aprofitament sostenible dels recursos hidrobiològics per a l’ enfortiment de la pesca i l’ activitat aqüícola i implementar mesures de gestió i conservació d’ ecosistemes forestals.

El Minam va indicar que, en aquesta perspectiva, s’ enfortirà l’ articulació interinstitucional i l’ optimització del sistema d’ abastament d’ aigua per a ús multisectorial, s’ implementaran bones pràctiques de maneig de sòls agraris, i es desenvoluparan infraestructures i processos per a la planificació energètica i la gestió de l’ aigua, entre altres accions.

Font: El Diari