COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 22-07-2024 63,79 €/T

Les emissions CO 2 al món segueixen augmentant, si bé amb nivells més moderats que en anys precedents