COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 28-05-2024 72,80 €/T

La sostenibilitat crea valor. Ariadna Arola, setembre 2016

Existeix una necessitat real i imminent per a les empreses grans i petites de moure’s de l’esquema tradicional, en el qual la logística representa l’eslòvia més feble en els resultats d’una companyia, cap a un esquema integral de competitivitat que incorpora dimensions de sostenibilitat i innovació i, on la logística es converteix en una àrea fonamental per generar ingressos i incrementar la seva imatge de marca.

Les organitzacions més ben valorades pel mercat són les que han deixat de percebre la sostenibilitat com un cost addicional per passar a concebre-la com una oportunitat per crear valor. Especialment, aquelles que tenen cura del seu impacte en el medi ambient (tant en reciclatge de materials, emissions de carboni i despesa energètica).

Les empreses per romandre competitives han de ser capaces d’ oferir solucions innovadores i capacitat de recuperació en un entorn social i comercial cada vegada més impredictible i actiu.

Atès aquest paradigma actual de desafiaments constants per part del mercat global i del seu creixement, resulta urgent desenvolupar cadenes logístiques més competitives i més sostenibles en el temps. Aquestes, s’ integren cada vegada més els processos de producció que vinculen les economies desenvolupades, en transició i en desenvolupament, i la sostenibilitat passa a ser molt important.

El concepte de sostenibilitat està directament vinculat al de responsabilitat social de les empreses, considerat com el compromís continu per part d’ aquestes a contribuir al desenvolupament econòmic alhora que es millora la qualitat de vida de la comunitat i de la societat en general.

Nous desafiaments medi ambientals sorgeixen en les polítiques internes de les empreses com ara, la logística verda, empresa 3.0, l’eco logística etc. Cada vegada més freqüentment en el món de la logística existeix la necessitat de pujar-se a la “onada verda” i invertir recursos interns que permeten una reducció de les emissions contaminants i proporcionar noves estratègies de posicionament de l’empresa.

Per exemple, la logística verda, coneguda pel seu nom en anglès “Green Logístic” és la transformació integral de les estratègies de la logística, estructures i sistemes per crear processos de logística ambientalment racionals i un ús eficaç dels recursos; permetent trobar un equilibri entre l’ eficiència econòmica i ecologia.

Des d’Arola, conscients de la nostra co-responsabilitat amb el medi ambient hem anat desenvolupant des de fa anys, accions de caràcter corporatiu per sumar-nos a la lluita contra el canvi climàtic.
La companyia va ser pionera l’ any 2008 en què l’ activitat de l’ empresa fos certificada amb la figura de l’ Operador Econòmic Autoritzat, donant garanties de seguretat tant en el transport de les mercaderies com el compliment normatiu pel pas en les duanes.

4 anys més tard, el 2012, afegim un nou principi a la logística internacional, unint seguretat amb sostenibilitat al comerç global. El projecte del CO2 de la companyia es va plantejar tant de manera externa com interna. Internament, es va decidir calcular les emissions de CO2 (abast 1, 2 i 3 de les diferents oficines ubicades a Espanya) sota la norma ISO14064 per tal d’establir una eco-cultura sostenible en el treball i proposar plans de reducció per respectar al màxim el medi ambient. A més de ser la primera transitaria registrada a l’Oficina del Canvi Climàtic del Ministeri d’Agricultura i Medi ambient.

Des de la mateixa perspectiva, però en l’ àmbit empresarial i en el sector de logística, que és especialment sensible, transcendent i amb un elevat impacte en el medi ambient, vam decidir desenvolupar una eina gratuïta multimodal. L’eina desenvolupada amb la Fundació ECODES, permet calcular les emissions de CO2 que són generades en el transport de les mercaderies que gestionem per compte dels nostres clients.

L’eina verificada per l’entitat Lloyd’s Register Assurance Quality baixos els principis de la PAS2050: rellevància, transparència, integritat, coherència i precisió, i prenent com a base la nostra imatge corporativa de LINKING YOUR WORLD, es va batejar l’eina de càlcul d’emissions com LINKING YOUR CO2.

LINKING YOUR CO2 incorpora els diferents eslòbans en el transport d’un producte en qualsevol mitjà de transport possible. Proposa les rutes alternatives més favorables amb l’ entorn i poder seleccionar el mitjà de transport menys contaminant.

Ofereix la possibilitat a aquelles empreses que calculen la petjada de carboni del seu producte poder incorporar el mesurament de la petjada del transport d’aquest producte, tant de l’aprovisionament de les matèries primeres com de la seva venda al mercat.

L’ empresa, com a part fonamental de la societat, ha de basar el seu creixement de forma ètica i responsable però també de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient del futur del qual depèn el nostre.

Ariadna Arola
Business Development Manager
Arola, Duanes y Consignaciones SL