COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 11-04-2024 66,72 €/T

França es fixa l’objectiu d’assolir la neutralitat en carboni per al 2050

La política energètica francesa es va marcar aquest dimarts com a objectiu la neutralitat en carboni en l’horitzó de 2050, per a la qual cosa es tancaran en tres anys les centrals de carbó i es prendran altres mesures que disminueixin el consum d’hidrocarburs i fomentin les renovables.

Aquesta meta figura en el projecte de llei sobre l’energia i el clima presentat pel ministre de la Transició Ecològica, François de Rugy, que en una conferència de premsa va insistir que les quatre centrals de carbó que segueixen funcionant a França desapareixeran d’aquí a 2022.

Perquè no puguin ser rendibles, es fixarà a partir del gener d’ aquell any un sostre d’ emissions per a totes les unitats de generació elèctrica que utilitzen combustibles fòssils.

De Rugy va indicar que aconseguir l’objectiu d’unes emissions netes nul·les de gasos d’efecte hivernacle passa per dividir per sis les emissions de diòxid de carboni (CO2) per a mitjan segle des del nivell de referència de 1990.

En l’anterior llei de 2015, que el nou text ve a modificar, es preveia dividir per quatre aquestes emissions.

Pel que fa a electricitat d’origen nuclear, que ara suposa al voltant del 75 % del total, haurà de disminuir al 50 % per a 2035, en lloc de per a 2025, que era l’objectiu inicial que l’anterior ministre del ram, Nicolas Hulot, ja havia abandonat a finals de 2017 per considerar-lo ingensable.

De Rugy ho va justificar amb l’argument que “cal operar aquesta transició progressivament” i va posar l’accent en què el seu serà el primer Govern que tancarà una central atòmica, la de Fessenheim, al costat de la frontera alemanya, el 2020.

Va afegir que d’aquí a 2035 deixaran de funcionar 14 dels reactors atòmics actualment en servei, d’un total de 58.

El projecte de llei aprovat en Consell de Ministres crea un Alt Consell per al Clima format per científics, economistes i altres experts encarregats d’avaluar les mesures posades en marxa en aquest tema.

També un Consell de Defensa Ecològic, que integraran 150 ciutadans elegits per sorteig per fer propostes en l’àmbit de la transició ecològica.

Font: La Vanguardia