COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 21-06-2024 66,74 €/T

Els 6 elements clau per accedir al finançament climàtic multilateral. EQO – Advisory, Management and Training Services, SL Abril 2015

En aquest article exposarem els 6 elements clau per accedir amb èxit al finançament en matèria de canvi climàtic procedent de les Institucions Financeres Internacionals (IFIs).

Com a introducció, traçarem un panorama general dels motius pels quals cada vegada més es destina un major volum de recursos al finançament d’ iniciatives vinculades amb el canvi climàtic.
Cada dia que passa resulta més evident que la lluita contra el canvi climàtic precisa de la mobilització d’una quantitat més gran de recursos tècnics, humans i financers. A nivell d’exemple, la Unió Europea, l’organisme internacional que més inverteix en ajuda al desenvolupament i en acció climàtica s’ha compromès a destinar el 20% del pressupost comunitari dels anys 2014-2020 (de 960 mil milions d’euros) en accions vinculades amb el canvi climàtic tant a nivell domèstic com a l’exterior.

L’any 2013 el sector de l’ajuda exterior va destinar un total de 37 mil milions de dòlars al finançament d’accions relacionades amb el canvi climàtic. D’aquesta quantitat 14 mil milions procedien d’organismes multilaterals com el Banc Mundial, la Corporació Financera Internacional o el Banc Europeu d’Inversions.

Tal com es preveu en la pròxima COP21 de París, tots els països del món hauran d’assumir nous reptes i responsabilitats creixents en la lluita contra el canvi climàtic, cosa que s’hauria de traduir en un augment dels fons destinats al finançament climàtic.

Mentre els països de l’OCDE i alguns emergents, com la Xina o l’Índia, hauran d’intensificar les seves polítiques de mitigació de canvi climàtic amb els seus propis mitjans i amb mecanismes basats en el mercat (Emission Trading Systems, REDD+, etc.) o bé utilitzant els actuals fons de carboni per finançar projectes climàtics (CDM, JI, NAMA, etc.), la majoria dels països emergents i en desenvolupament hauran de captar nous recursos financers i tècnics necessaris per a, un, afrontar amb èxit problemàtiques d’adaptació al canvi climàtic i, dues, aplicar polítiques decidides de mitigació de canvi climàtic.

En conclusió, en el nou marc legal Post-Kyoto, aquest grup heterogia assumirà una responsabilitat i un protagonisme sense precedents, ja que en els seus territoris es localitzaran els majors desafiaments: desertització, inundacions, tifons, pèrdua de biodiversitat, augment del nivell del mar, etc.

Per donar resposta a aquesta problemàtica, existeix un consens creixent en la comunitat internacional per reforçar els mecanismes existents i crear nous instruments de finançament climàtic, com per exemple, el Green Climate Fund, creat l’ any 2010.
El finançament climàtic JA ÉS UNA PRIORITAT, sobretot en la majoria d’institucions financeres multilaterals com el Banc Mundial, el Banc Africà de Desenvolupament, el Banc Interamericà de Desenvolupament, el Banc Europeu d’Inversions i altres, els qui lideren en quantitat i qualitat el finançament climàtic.

Des de la nostra organització, els serveis de consultoria d’ EQO en mitigació i adaptació al canvi climàtic han estat finançats en la seva majoria per fons multilaterals. Gràcies a això, coneixem com funcionen els mecanismes d’accés al finançament multilateral climàtic, principalment mitjançant contractes d’assistència tècnica internacional. Això ens permet obtenir finançament més eficaçment i poder així enfocar-nos a la nostra missió fundacional: contribuir decisivament a desenvolupar millors polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic, ajudant a complir l’objectiu de no superar un augment de 2ºC en la temperatura global.

Coneixent l’important capital humà i tecnològic acumulat a les empreses vinculades a la Fundació Empresa i Clima, hem considerat oportú i útil exposar els 6 elements que des d’EQO considerem fonamentals per accedir amb èxit al finançament climàtic.

1- Una competència tècnica inapel·lable i diferencial.

Difereix-te i destaca pel teu grau d’especialització tècnica. Les tecnologies i know how desenvolupades entorn de la mitigació i adaptació al canvi climàtic són de base científica i alt contingut tecnològic, amb components de gestió política, social i fins i tot cultural.

Les institucions multilaterals coneixen i valoren el lideratge europeu en tecnologies de mitigació i adaptació al canvi climàtic. No solament per la seva constant capacitat d’ innovació tecnològica, sinó també per la seva experiència a aplicar-les en noves polítiques a nivell nacional i europeu.

2- Una capacitat d’ adaptació pacient i versàtil.

Cada problemàtica requereix una atenció individualitzada fruit d’ una flexible adaptació dels nostres productes i serveis. La majoria de contractes d’assistència tècnica internacional requereixen una adaptació de la nostra tecnologia i know how. L’ entorn institucional és diferent, les capacitats dels nostres beneficiaris poden no ser equivalents i, sobretot, les problemàtiques que volem resoldre no són les mateixes.

Si volem fer una bona feina, hem d’adaptar-nos, ser flexibles i sobretot escoltar el nostre client. En cas contrari, cap de les solucions aportades tindrà un impacte durador. La nostra pròpia experiència en diversos projectes ens ha portat a adaptar la nostra proposta inicial, i gràcies a això hem contribuït més decisivament a reduir les emissions de CO2 i fins i tot obtenir major finançament per als nostres beneficiaris.

3- Una xarxa d’ aliances complementàries

La naturalesa multidisciplinària de la mitigació i adaptació al canvi climàtic requereix combinar amb criteri diferents tecnologies i capacitats. L’ accés al finançament climàtic requereix unir diferents capacitats de gestió, d’ anàlisi quantitativa de base científica, de modelització d’ escenaris i disseny de plans de micro intervencions, atenent criteris econòmics, institucionals, socials i fins i tot culturals.

És impossible que una sola organització reuneixi una capacitat de tal heterogeneïtat tècnica i disciplinar de forma coherent i sobre la base de recursos permanents. Per això, des d’EQO treballem constantment a teixir aliances amb organitzacions (empreses de consultoria, centres de recerca, universitats, organitzacions sense ànim de lucre, etc.) i amb experts individuals que ens permetin oferir serveis de consultoria integrals,buscant una complementarietat tècnica real. Gràcies a això, els nostres clients acudeixen a nosaltres perquè saben que, cas per cas, parametritzem els nostres serveis sobre els aspectes tècnics crucials del contracte.

4- Crear un equip d’ exploradors

Com sempre, les persones són el més important, per això, crea un gran equip capaç d’assumir nous reptes. És imprescindible formar un equip amb persones perseverants i disposades a treballar lluny de la seva zona de confort.

Si bé els aspectes tècnics seran coneguts, no ho serà la manera d’ aplicar-los. Treballar amb professionals que comptin amb experiència internacional, domini de llengües, actitud exploradora, és clau, ja que les oportunitats sorgeixen d’ entorns diferents on caldrà posar en pràctica nous models de treball. Els organismes multilaterals valoren enormement la capacitat de treball en equip amb els beneficiaris de la intervenció, tasca potencialment ardua i complexa, especialment en projectes pilot que apliquin tecnologies innovadores.

5- Rigor i exhaustivitat en els procediments contractuals

Conèixer les regles del joc és fonamental, cometre qualsevol error de forma o en algun dels requeriments pot arruïnar mesos de treball intens.
El finançament climàtic es canalitza a través de diferents institucions multilaterals amb procediments contractuals i financers diferents. Recomanem anar de la mà d’organitzacions experimentades, no solament perquè ens ajudaran a complir amb els requeriments específics, sinó també perquè donaran major confiança al nostre client potencial. Per tant, estudiar l’ estructura institucional, revisar en detall els procediments requerits i aplicar-los amb tot el rigor necessari.

6- Dotar-se d’ una visió capaç d’ anticipar-se a les oportunitats

Anticipar-se i planificar: Factor clau d’ èxit.
Les oportunitats d’ accés al finançament climàtic són publicades en llocs web públics i el seu contingut, pressupost i procediments aplicables són exposats amb claredat.

Des d’EQO recomanem una preparació primerenca de la proposta de finançament. D’entrada, la realització d’un exercici de prospectiva estratègica que detecti els principals nínxols d’oportunitats (diferenciació tècnica, experiència geogràfica, etc). Sobre aquesta base, un screening permanent de contractes en preparació i d’ organitzacions complementàries, tecnològicament o geogràficament. Finalment, una planificació d’ accions de prospectiva comercial i d’ aliances adaptat a cadascun dels nínxols detectats.

D’aquesta forma, podrem generar sinergies amb altres organitzacions, estalviarem recursos i prioritzarem accions, podent ser més efectius i, sobretot, més útils als nostres clients amb millors solucions.

 

Lluís Vilardell
Executive Director
EQO – Advisory, Management and Training Services, S.L.
An OCA GROUP Company

Empresa Membre de la Fundació Empresa i Clima