COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 01-03-2024 54,08 €/T

L’impacte global de l’empresa a la societat: capital natural, social, humà i financer. Pau Huguet, Gener 2017

Cada vegada més empreses aposten per la sostenibilitat. Més enllà de “fer les coses bé” i de la responsabilitat empresarial, els negocis troben en la gestió de la sostenibilitat un vector d’aportació de valor que afecta diferents àmbits de l’empresa. Mentre en el passat la gestió de la sostenibilitat tenia poques repercussions en la imatge de l’empresa, l’anàlisi de riscos o en el cash flow, avui dia es reconeix que mitjançant la reducció dels impactes negatius i l’incentiu dels positius es poden augmentar els beneficis, reduir costos i minimitzar riscos.

La sostenibilitat com a font de valor

La integració de la sostenibilitat en les diferents àrees de l’ empresa permet controlar l’ exposició a riscos financers i no financers, com problemes de seguretat, disputes laborals i problemes amb clients entre d’ altres. En un moment en què la legislació ambiental evoluciona ràpidament i és dirigida des de la Unió Europea, les polítiques actives permeten establir mesures de control més eficients i estratègies de creixement basades en els marcs legislatius futurs. L’ evolució dels mercats així i com els costos directes derivats de noves polítiques ambientals poden ser gestionats i previnguts a través d’ un coneixement i anticipació d’ aquestes.

La millora de les relacions amb els diferents grups d’ interès suposa un altre avantatge important de la gestió de la sostenibilitat. L’ atracció i retenció de talent és una preocupació creixent en les empreses, i el compromís amb la sostenibilitat i els valors empresarials són aspectes clau a tenir en compte, molt valorats per les noves generacions de treballadors. Quant als consumidors, aquests veuen en la sostenibilitat un valor afegit a les seves expectatives inicials que els ofereix una millor experiència d’usuari. La sostenibilitat ofereix noves oportunitats de negoci, segments que creixen més ràpidament que els mercats convencionals i que, a més, ofereixen marges més amplis. Sense la incorporació de la sostenibilitat ambiental i social en el seu model de negoci, les empreses tindran dificultats per prevaler en el mercat en el futur.

També la cadena de valor es beneficia d’ avantatges a través de la implantació de la sostenibilitat en processos de compres i vendes. Es tracta d’establir relacions fortes i duradores amb, per exemple, els proveïdors, que es tradueixen en reduccions de costos i que permeten al negoci créixer des de l’estabilitat i la seguretat.

Aquests són alguns dels aspectes pels quals les empreses han de desenvolupar i implementar una estratègia de sostenibilitat. Més enllà de presentar grans pronunciaments i compromisos, les organitzacions han de ser clares a comunicar el valor que aporten als seus clients, alhora que assumeixen la responsabilitat per les activitats que afecten el medi ambient i la societat. La reputació de la marca, la gestió del talent, el compromís del client i les relacions duradores són aspectes essencials avui dia, i el desenvolupament d’ una estratègia de sostenibilitat amb sentit i propòsit pot ser clau per definir l’ avantatge competitiu de l’ empresa.

L’ impacte de l’ empresa en la societat. Presa de decisions i creació de valor.

Moltes empreses ja incorporen la gestió de la sostenibilitat en la seva estratègia de negoci. Tanmateix, el valor real de les seves accions i del seu impacte ambiental i social és encara incert per a alguns negocis i departaments dins de les organitzacions. Per solucionar aquest problema, cal portar la sostenibilitat més enllà dels resultats merament ambientals o socials i relacionar-la amb aspectes financers.

Les empreses obtenen capital financer en bona part a través de l’explotació i la degradació del capital natural – recursos renovables i no-renovables que serveixen com a actius de la natura. Els impactes sobre el capital natural, així com el capital econòmic, humà (coneixement i habilitats) i social, poden ser quantificats en termes físics o monetaris, i incorporats en els processos de presa de decisions de l’empresa. El càlcul d’aquests impactes i de les seves dependències permet a les empreses comprendre i quantificar l’impacte total que tenen sobre la societat, incloure les externalitats – costos i béns ocults – en la presa de decisions estratègiques, i identificar oportunitats de millora que aportin valor al negoci i a la societat en general. Es tracta d’ una potent eina que va més enllà de la gestió de la sostenibilitat per esdevenir un element clau en l’ estratègia i la gestió empresarial.

La comunicació integrada de l’ impacte global facilita a més la comunicació interna i externa de l’ acompliment de l’ empresa, i ajuda a involucrar l’ equip directiu i altres departaments en els aspectes relacionats amb la sostenibilitat. En un moment en què les empreses es veuen interpel·lades per identificar i comunicar la seva contribució a la societat, creiem que la comunicació integrada aportarà un gran benefici a les companyies i que es convertirà en una pràctica generalitzada en el futur.

La nostra experiència

Ecomatters forma part de Natural Capital Coalition, una iniciativa que treballa per a la incorporació dels impactes sobre el capital natural en els processos de presa de decisions de les empreses. Tenim una àmplia experiència treballant amb empreses líders en el càlcul d’externalitats i la comunicació integrada. Amb elles, hem realitzat projectes en base a diferents mètodes i eines existents i hem co-desenvolupat noves metodologies.

Oferim suport a les empreses per calcular els seus impactes i dependències sobre el capital natural, social i humà i integrar tots aquests aspectes en les seves comunicacions i processos de presa de decisions. A més, els podem ajudar a definir la seva estratègia en sostenibilitat, identificar aquells aspectes que aporten un valor real al seu cas específic, i a implementar les accions que els permetin assolir els objectius definits. Ecomatters compta amb anys d’ experiència en l’ àmbit del cicle de vida, ajudant les empreses a definir la seva visió i camí cap a la sostenibilitat, i realitzant estudis concrets per a l’ avaluació de la sostenibilitat de productes i organitzacions en diferents sectors industrials.

Pau Huguet Ferran

Sustainability Lead Spain

Ecomatters

Empresa Membre de la Fundació Empresa i Clima