COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 01-03-2024 54,08 €/T

El Consell Europeu adopta noves normes per reduir el consum final d’energia un 11,7% el 2030

Amb data 25 de juliol, el Consell ha adoptat noves normes per reduir el consum final d’energia a nivell de la UE en, almenys, un 11,7% el 2030. Això es tradueix en un límit superior per al consum d’energia final de la UE de 763 milions de tones equivalents de petroli i de 993 milions de tones equivalents de petroli per a consum primari.

El límit de consum final serà vinculant per als estats membres en conjunt, mentre que l’ objectiu de consum d’ energia primària serà indicatiu. El consum d’ energia final representa l’ energia consumida pels usuaris finals, mentre que el consum d’ energia primària també inclou el que s’ utilitza per a la producció i el subministrament d’ energia.

Seguir llegint la notícia a Interempreses