COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 01-03-2024 54,08 €/T

Aigües de qualitat amb el compromís social com a valor de gestió diferencial. Gonzalo Belenguer del Grup Aigües de València. Novembre 2016

Des de la seva creació, el 1890, el Grup Aigües ha demostrat la seva implicació i compromís real amb les regions amb les quals, gradualment, ha anat relacionant-se. Aquesta voluntat per contribuir al desenvolupament sostenible de la societat l’ ha convertit en un factor de creixement d’ aquesta en el seu conjunt, generador de llocs de treball estables, directes i indirectes, compromesos amb la preservació del medi ambient… però, sobretot, en una empresa pròxima als ciutadans i a les seves necessitats reals.

Ajut humanitari

Més enllà de les bones intencions, aquesta organització mostra amb fets la seva voluntat d’ajudar i contribuir a canviar les coses, més si cap, en situacions de màxima gravetat.

En les últimes setmanes, en coordinació amb la Diputació de València, davant la catàstrofe humanitària viscuda a l’Equador, el Grup Aigües està gestionant l’enviament d’una planta potabilitzadora al país andí per a pal·liar una situació que, segons les autoritats que coordinen aquesta acció -l’Empresa d’Aigua Potable i Clavegueram de Durán (EMAPAD EP) i la Secretaria Nacional de l’Aigua (SENAGUA)-, està sent dramàtica.

Recentment, l’ambaixador de l’Equador a Espanya, Miguel Calahorrano, va visitar la potabilitzadora d’osmosi inversa que arribarà en els pròxims dies a la localitat equatoriana de Durán, des d’on s’ubicarà a la zona més afectada pels terratrèmols. Aquesta té una capacitat per abastir diàriament d’ aigua potable una població d’ entre 90.000 i 150.000 persones.

Complementàriament, el Grup Aigües i l’Ajuntament han llançat una campanya que permetrà recaptar fons destinats a l’Equador. Mitjançant “1 CLICK = MÉS AJUDA”, totes les persones que es neixen d’alta per rebre la factura electrònica a través de l’oficina virtual d’Emivasa, en lloc de fer-ho per correu ordinari, faran que aquesta destini dos euros amb aquesta finalitat.

Sengles iniciatives de les empreses mixtes del Grup (Egevasa i Emivasa) amb la Diputació i Ajuntament de València posen en relleu el compromís d’aquest amb el desenvolupament social, sobretot, participant en projectes que aportin valor a la societat i contribueixin a la sostenibilitat global.

Compromís amb les persones

Una de les claus estratègiques que millor defineixen el creixement del Grup en els últims lustres és el seu propi compromís, posant especial èmfasi en el seu interès per les persones que formen part de l’ organització i amb totes i cadascuna amb les quals es relacionen, així com per la seva preocupació per no només no afectar negativament la salut ambiental sinó, en la mesura del possible, millorar el seu estat de conservació.

Com a empresa amb 125 anys d’història, el Grup Aigües comprèn, assumeix i fomenta la responsabilitat amb les generacions futures i, des de la seva fundació, sempre ha tractat de millorar el seu llegat.

Tota societat moderna que es preï compta amb una garantia d’ abastament d’ aigua potable que faci possible el desenvolupament socioeconòmic d’ aquesta. Per a això, ha de desenvolupar tota una estratègia global d’ aprofitament dels recursos que facin possible tot el cicle de l’ aigua, des del transport a les ciutats fins a la recuperació de l’ aigua residual i el seu pertinent tractament per retornar-la a la natura en òptimes condicions.

Des de l’ alta direcció de la companyia es concep l’ educació com un factor determinant que ha d’ ajudar a traslladar a tota la societat allò sensibles i crítics que són els recursos hídrics i, sobretot, com aquesta ha d’ afavorir la divulgació i conscienciació en usos racionals de l’ aigua.

En aquesta línia, el Grup Aigües ha llançat la seva última innovació tecnològica: l’aplicació “Aigües Mòbil Clients”. Aquesta li permet arribar a milions de persones i, sobretot, a més de ser una eina de conscienciació fonamental per a aquesta, és una garantia de servei ja que aquests poden centralitzar tots els seus contractes, de forma fàcil i gratuïta; refrendant així la vocació de servei d’aquesta companyia.

A partir d’ara, a través de dispositiu mòbil, els usuaris d’aquesta aplicació podran gestionar les factures electròniques, enviament de la lectura del comptador, subscripció d’alertes, donar avís d’una avaria, consultar el gràfic de consums, localització de l’oficina més propera, consells mediambientals, notificacions…

El desenvolupament tecnològic dut a terme pel Grup Aigües de València els situa en l’avantguarda del sector, refrendant així la seua plena orientació a facilitar la vida de les persones. D’aquesta manera, aquesta nova aplicació mòbil “no és sinó la constatació que aquesta empresa de 125 anys sempre ha estat orientada a facilitar la qualitat de vida dels seus clients i, mostra d’això, és que amb aquesta aplicació ens adaptem als seus nous requeriments”

Complementàriament, el projecte de gamificació que han implementat juntament amb l’Ajuntament de València, a l’albur del projecte europeu SmartH2O, pretén contribuir a la conscienciació i el foment de l’ús responsable de l’aigua per part dels ciutadans de València.

Aquesta nova plataforma, a la qual s’accedeix a través de l’oficina virtual d’EMIVASA, permetrà al Grup Aigües acostar-se al client contribuint a la millora de la gestió de la demanda de l’aigua urbana a la ciutat, promovent bons i sostenibles hàbits de consum en l’àmbit domèstic.

Per aconseguir els objectius d’aquest projecte, cada client que es dona d’alta tindrà la possibilitat d’obtenir punts, veient vídeos i consells educatius sobre el consum d’Aigua, així com implementant en els seus consums domèstics nous hàbits més responsables (tancar l’aixeta, aïllar les canonades, passar de factura de paper a factura electrònica…).

Involucrats en l’ eficiència i la salut mediambiental

Parlar del Grup Aigües és sinònim de compromís empresarial en les seves múltiples facetes, en allò econòmic, en allò social i en allò mediambiental.

Un exemple evident de la preocupació d’ aquesta empresa per la conservació de la natura és el projecte de recuperació de la biodiversitat autòctona del riu Turia, dut a terme en els darrers dos anys amb la Fundació Limne.

Al llarg d’aquest període, han participat més de 300 voluntaris del Grup que han aconseguit la completa recuperació de l’ecosistema riberenc original en un tram del riu, afectat per espècies invasores i la contaminació.

Durant les darreres activitats realitzades, hi han participat més de 300 voluntaris del Grup i de la mateixa Fundació que han contribuït a la completa restauració del bosc de ribera a la zona. Concretament, els treballs realitzats han permès l’eliminació de 2.000 metres quadrats de canyes invasores, la plantació de més de 200 plantes helòfites i arbustives així com la recollida de 600 quilos de residus sòlids urbans.

Complementàriament, al llarg d’aquests mesos d’activitat i un cop recuperada la biodiversitat de la zona, els voluntaris han pogut fer un seguiment de tortugues, de quiròpters, amb la identificació de 3 espècies, així com en tasques d’inspecció de l’estat ecològic del riu Turia

La responsabilitat són característiques inherents al Grup ja que la seva pròpia activitat empresarial denota un compromís amb les més de 400 localitats espanyoles on presta els seus serveis, aportant eficiència i optimització dels recursos hídrics i energètics.

El compromís del Grup en aquesta matèria ha evitat l’emissió a l’atmosfera de més de 4.200 tones de CO2, i altres gasos causants de l’efecte hivernacle i, per tant, del canvi climàtic -SO2 i NOx-, en l’ últim any, com a resultat d’ aplicar criteris de sostenibilitat a la seva activitat, d’ acord amb les tendències i demandes socials.

Aquest notable resultat ha sigut assolit per l’optimització del Grup Aigües de València tant en la producció i proveïment d’aigua potable, com en la seua posterior depuració i tractament, així com en la resta d’activitats desenvolupades per aquesta centenària companyia.

 

Gonzalo Belenguer Muncharaz
Direcció de Màrqueting

Grup Aigües de València

Empresa Membre de la Fundació Empresa i Clima