COTIZACIÓN CO2 Cierre del 18-07-2024 65,29 €/T

Borsa de Subproductes a El Salvador

Indice

Objectius

Disminució dels residus i dels gasos amb efecte hivernacle a El Salvador

Conclusions

El projecte "Creació i posada en marxa de la Borsa de Subproductes a El Salvador"  ha representat una oportunitat per a la creació de sinergies en matèria de gestió de residus, valorització i creació de subproductes entre la Fundació Empresa i Clima (FEC) i el “Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible” (CEDES), permetent arribar als objectius inicials establerts pel projecte d’un mode satisfactori.

Com a resultat del intercanvi d’experiències, de la realització de les quatre missions i de la creació de la  “Guía del mercado del reciclaje empresarial” es genera les bases per millorar el sistema actual de gestió de residus i la seva valorització a El Salvador, involucrant als sectors empresarials més importants i a l’administració pública, per al foment de la utilització de residus com a matèria primera i la creació de subproductes.

La valoració dels resultats obtinguts de la implantació de les bones pràctiques indicades en la “Guía del mercado del reciclaje empresarial” s’hauran d’avaluar en un futur immediat, però que actualment, degut a la recent implantació de la mateixa no es poden fer estimacions.

El bon resultat que pugui tenir la implantació i posada en marxa del mercat de reciclatge empresarial es traduirà en una millora mediambiental generalitzada, disminuït els impactes negatius en el medi de la contaminació directa de molts residus i es construirà a la disminució de la generació de gases d’efecte hivernacle (GEH)  dins de la cadena de producció dels diferents sectors empresarials.

Finalment, des de la FEC ens agradaria ressaltar un cop més el bon enteniment i coordinació de treball amb la contrapart local CEDES, amb la que ja des d’ara continuarem plegats col•laborant per la sostenibilitat empresarial de Catalunya i El Salvador.