COTIZACIÓN CO2 Cierre del 13-06-2024 69,19 €/T

Acords Voluntaris

Indice

El Programa d'Acords Voluntaris

El Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció dels Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) és un programa de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. A través del Programa, totes les organitzacions que s’adhereixin es comprometen voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixen a la seva reducció. La Fundació Empresa i Clima ajuda i dóna suport perquè el Programa arribi al màxim nombre d’organitzacions catalanes.

AVnews