COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 28-05-2024 72,80 €/T

Política de privadesa

El lloc web https://empresaclima.org és propietat de la Fundació Privada Empresa &Clima.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com la Fundació Privada Empresa &Clima tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protección de dades de car&cter personal.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les seves dades personals és la Fundació Privada Empresa & Clima amb CIF G64854904 amb domicili al carrer Roger de Llúria, núm. 113, 4t, 08037 Barcelona i correu electrònic info@empresaclima.org

Tractaments de dades

A continuació, es fa una descripció dels tractaments efectuats per la Fundació Privada Empresa & Clima:

 

Tractament: ACTES FUNDACIONALS

 

Finalitat: Gestionar la participació dels interessats en actes organitzats per la Fundació.

Legitimació: Consentiment de l’ interessat. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l’ adreça de correu electrònic info@empresaclima.org.

Termini de conservació: Les dades es conservaran fins que l’ interessat revoqui el seu consentiment.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament: SELECCIÓ DE PERSONAL

Finalitat: Gestió dels processos de selecció de personal.

Legitimació: Consentiment de l’ interessat. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l’ adreça de correu electrònic info@empresaclima.org.

Termini de conservació: Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Tractament: PROVEÏDORS

Finalitat: Gestió del servei i prestacions demanades.

Legitimació: Execució d’ un contracte.

Termini de conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament: PETICIÓ D’INFORMACIÓ

Finalitat: Donar resposta a la petició realitzada a través del formulari web o per correu electrònic.

Legitimació: Consentiment de l’ interessat. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l’ adreça de correu electrònic info@empresaclima.org

Termini de conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament: IMATGE

Finalitat: Promoció i difusió de l’ activitat fundacional.

Legitimació: Consentiment de l’ interessat. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l’ adreça de correu electrònic info@empresaclima.org

Termini de conservació: Les dades es conservaran fins que l’ interessat revoqui el seu consentiment.

Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències internacionals:

La Fundació a través dels seus proveïdors duu a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Aquestes transferències s’ efectuen, en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables.

En especial, els proveïdors amb els quals treballa la Fundació compleixen amb un d’ aquests requisits:

  1. el tractament de dades es realitza a un territori que garanteix un nivell de protecció adequat segons la Comissió Europea;
  2. el proveïdor ha adoptat normes corporatives vinculants; o
  3. s’ha celebrat amb el proveïdor un contracte de clàusules tipus.

Independentment al lloc on es recapti o es tractin les seves dades personals, la Fundació vetlla i garanteix que els proveïdors de servei mantinguin les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades per protegir la informació sobre vostè.

¿És obligatori facilitar totes les dades?

Quan se sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’ adreça de correu electrònic info@empresaclima.org o per correu postal al carrer Roger de Llúria, núm. 113, 4t, 08037 Barcelona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

La Fundació Privada Empresa &Clima l’informarà sobre les actuacions derivades del seu petición en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Si considera que no hem donat una resposta adequada a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent: www.aepd.org.